Operátor zákaznického servisu

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Vzdělání a dovednosti
Pracovní očekávání
Další
Komentáře a přílohy

Zakliknutím „Souhlasím“ vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby společnost Provident Financial s.r.o., IČO: 25621351, Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto správce osobních údajů, pro případ, že neuspěji ve výběrovém řízení na pozici, na kterou se hlásím, dále zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, včetně mého životopisu a výsledků neúspěšného výběrového řízení (např. výsledky testů), pro účely evidování mé osoby jakožto uchazeče o zaměstnání a případného budoucího kontaktování mé osoby ohledně nových pracovních příležitostí u Providentu pro případ, že bude otevírána nová vhodná pozice. Souhlas uděluji na dobu tří let.

Dovolujeme si Vás informovat, že za účelem řádného průběhu výběrného řízení na Vámi vybranou pracovní pozici budeme zpracovávat Vaše zaslané osobní údaje, a to až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným kandidátem a dále po dobu 6 měsíců. Zpracování provádí společnost Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 256 21 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55523 (dále jen „Provident“) z titulu jednání o smlouvě. Bližší informace o zpracování osobních údajů Providentem naleznete na kariérních stránkách společnosti Provident Financial na tomto odkazu: http://provident.jobs.cz/informacni-memorandum-o-zpracovani-osobnich-udaju/ a na všech pobočkách Providentu. Pokud si přejete, abychom si uložili Vaše osobní údaje a životopis do databáze uchazečů a v této souvislosti zpracovávali Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely, můžete nám níže udělit Váš souhlas. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné, souhlas nám samozřejmě udělit nemusíte, případně jej můžete kdykoliv odvolat písemně nebo osobně na Oddělení lidských zdrojů Providentu. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Provident Financial s.r.o., IČO: 25621351, Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.