Montér telekomunikačních sítí - veřejné osvětleníSouhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí společnosti ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 45274517 a jejím dceřiným společnostem (Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25788680, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25701018, SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ04598555, ELTODO Národní dům, s.r.o. T.G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary IČ 26393425). Souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 45274517 a její dceřiné společnosti: Vegacom, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25788680, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 25701018, SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ04598555, ELTODO Národní dům, s.r.o. T.G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary IČ 26393425, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.