ŘIDIČ SPECIÁLNÍCH VOZIDEL (m/ž)

Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnosti: ARKO TECHNOLOGY, a.s., IČO: 00219169, Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno DIVia stavební s.r.o., IČO: 09798757, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 EUROVIA Asfalt s.r.o., IČO: 49790633, Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9 EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČO: 27096670, Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551, Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň FREYSSINET CS, a.s., IČO: 61673048, Královická 267, 250 61 Zápy Jihočeská obalovna, spol. s r.o., IČO: 60827823, č.p. 76, 370 01 Planá Liberecká obalovna, s.r.o., IČO: 62245589, Hrádecká 247, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec Obalovna Černovice s.r.o., IČO: 11742593, č.p. 215, 430 01 Černovice OK Třebestovice, a.s., IČO: 03094251, Tovární 164, 289 12 Třebestovice Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o., IČO: 28340710, č.p. 431, 783 47 Hněvotín OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., IČO: 27485650, č.p. 1, 571 01 Borušov Pražská obalovna Herink, s.r.o., IČO: 28888995, Hlavní 26, 251 01 Herink PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344, Královická 267, 250 61 Zápy PRŮMSTAV, a.s., IČO: 25105825, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 SILASFALT s.r.o., IČO: 62302370, Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 71900 SMP Construction a.s., IČO: 11965584, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 SMP Vodohospodářské stavby a.s., IČO: 11637471, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 Stavby mostů a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., IČO: 25947800, Kutnohorská 227, Plačice, 500 04 Hradec Králové VIADESIGN s.r.o., IČO: 11824883, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 VIALAB CZ s.r.o., IČO: 61250210, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 VINCI Construction CS a.s., IČO: 14080672, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávaly mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 3 roky, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Seznam společných správců: ARKO TECHNOLOGY, a.s., IČO: 00219169, Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno DIVia stavební s.r.o., IČO: 09798757, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 EUROVIA Asfalt s.r.o., IČO: 49790633, Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9 EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 EUROVIA Kamenolomy, a.s., IČO: 27096670, Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551, Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň FREYSSINET CS, a.s., IČO: 61673048, Královická 267, 250 61 Zápy Jihočeská obalovna, spol. s r.o., IČO: 60827823, č.p. 76, 370 01 Planá Liberecká obalovna, s.r.o., IČO: 62245589, Hrádecká 247, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec Obalovna Černovice s.r.o., IČO: 11742593, č.p. 215, 430 01 Černovice OK Třebestovice, a.s., IČO: 03094251, Tovární 164, 289 12 Třebestovice Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o., IČO: 28340710, č.p. 431, 783 47 Hněvotín OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., IČO: 27485650, č.p. 1, 571 01 Borušov Pražská obalovna Herink, s.r.o., IČO: 28888995, Hlavní 26, 251 01 Herink PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344, Královická 267, 250 61 Zápy PRŮMSTAV, a.s., IČO: 25105825, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 SILASFALT s.r.o., IČO: 62302370, Ostrava - Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 71900 SMP Construction a.s., IČO: 11965584, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 SMP Vodohospodářské stavby a.s., IČO: 11637471, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 Stavby mostů a.s., IČO: 27195147, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. IČO: 25947800, Kutnohorská 227, Plačice, 500 04 Hradec Králové VIADESIGN s.r.o., IČO: 11824883, Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 VIALAB CZ s.r.o., IČO: 61250210, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 VINCI Construction CS a.s., IČO: 14080672, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi výše poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Po vymazání Vašich osobních údajů budeme nadále uchovávat v systému Vaše jméno, příjmení a údaje o pozici, na kterou jste se hlásili v daném výběrovém řízení, a to za účelem kontroly došlých nabídek v dalších výběrových řízeních, kterou jsme oprávněni provádět v zájmu efektivní organizace výběrových řízení. Potvrzuji, že jsem se seznámil se informacemi o zpracování svých osobních údajů, včetně informací o mých právech jako subjektu osobních údajů, uvedených na stránkách www.eurovia.cz. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.