Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Domovník

Popis pozice

Domovník zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách. Dohlíží na úklidové práce spojené s udržováním čistoty a v menším rozsahu je může i vykonávat sám. Zařizuje najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce a zajišťuje další zásahy, které vyplývají z provozních podmínek. Koordinuje činnosti a dohlíží na bezpečnostní opatření, dodržování domovního řádu a dalších předpisů. Dohlíží na využívání společných prostor objektu, obsluhuje vytápění, a to včetně manipulace s palivy.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

D

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz