Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Manažer kvality

Alternativní názvy a podobné pozice

Quality manager

Popis pozice

Quality manager je zodpovědný za management kvality ve společnosti. Stanovuje a optimalizuje procesy managementu kvality v celé organizaci. Vytváří interní směrnice a normy kvality a následně zajišťuje jejich dodržování. Řídí proces budování, udržování a rozvoje systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů. Prosazuje a aplikuje moderní metody a nástroje managementu kvality, jako jsou například Balanced scorecard, EFQM, Kaizen a Six Sigma. Vedení a řízení zaměstnanců, jednání s externími partnery a dodavateli. Tvorba podkladů, zpráv a reportů pro vedení organizace.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program

M

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz