Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Jak je to se smlouvami na dobu určitou

Tipy a články: Jak je to se smlouvami na dobu určitou

Od října nastupuji na nové místo. Zaměstnavatel se mnou chce uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Jak dlouho mě může firma na tento typ smlouvy zaměstnávat? A jaké sankce stanoví právo, pokud povolenou dobu překročíme?

Na dotaz odpovídají Jakub Tomšej a Ivana Fára, advokátní kancelář CMS Cameron McKenna:

Nejdéle tři roky „v kuse“

Zákoník práce říká, že pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, pokud je to v pracovní smlouvě výslovně uvedeno. Doba, po kterou takto omezený pracovní poměr trvá, nesmí přesáhnout  3 roky. Zaměstnavatel vám může samozřejmě nabídnout zaměstnání i na kratší dobu – například jeden rok.

Opakování je možné: 3 x 3 roky

Před vypršením sjednané doby se s vámi zaměstnavatel může domluvit na uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Pokud k tomu nedojde, může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen , ale opět jen na dobu nepřesahující tři roky. K takovému prodloužení může dojít nejvýše dvakrát. To znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat nejdéle 3 x 3 roky.

Poté už smlouva na dobu neurčitou

Pokud vás firma chce zaměstnávat i poté, co své „tři pokusy“ dle uvedeného pravidla vyčerpá, musí vám nabídnout pracovní poměr na dobu neurčitou. Další pracovní poměr na dobu určitou je totiž podle zákoníku práce možné sjednat až po uplynutí dalších tří let.

Zaměstnavatel může mít vlastní pravidla

Od 1. srpna 2013 nicméně platí jedna výjimka. Existují totiž zaměstnanci, u nichž je objektivní potřeba sjednávat s nimi smlouvy na dobu určitou častěji. Jedná se o různé sezónní činnosti, které je možné vykonávat jen v určitých obdobích roku – například obsluha lyžařských vleků, práce v zemědělství a podobně. V takových odůvodněných případech se zaměstnavatel může od výše uvedených pravidel odchýlit a stanovit si vlastní. Má-li zaměstnavatel odborovou organizaci, musí být tato podniková pravidla odsouhlasena s odbory.

Zajímejte se s předstihem

Dostanete-li nabídku práce na dobu určitou, je dobré se informovat, zda váš zaměstnavatel nepřijal nějakou odchylku od zákonných pravidel. V praxi takových společností nebude mnoho. Pokud mezi ně váš zaměstnavatel nepatří, platí, co jsme uvedli výše. Pokud patří, měli byste se s podnikovými pravidly důkladně seznámit.

Výhoda na konec

Ať už u vašeho zaměstnavatele platí pravidla dle zákoníku nebo si je zčásti upravil, má pro vás případné překročení nejvyšší přípustné doby poměru na dobu určitou (tedy nejdéle po devíti letech) jeden příjemný důsledek. Pokud zaměstnavatele před uplynutím sjednané doby písemně požádáte, aby vás i nadále zaměstnával, považuje se váš pracovní poměr za sjednaný na dobu neurčitou. Uplynutí nesprávně sjednané doby vás tak už nijak neohrozí.

Článek byl připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří CMS Cameron McKenna. CMS Cameron McKenna je členem celosvětového řetězce advokátních kanceláří CMS a poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství, včetně služeb v oblasti pracovního a smluvního práva.

Kam dál?

Může mě firma nutit jezdit na služební cesty?

Agenturní zaměstnávání: v čem je rozdíl?

Jak se postupuje při hromadném propouštění

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz