Prace.cz  > Poradna > Právní rádce

Právní rádce

Pracovní smlouva: Jak uvést místo výkonu práce?   3.04.2013

Zaměstnavatel mi předložil návrh pracovní smlouvy, kde je jako místo výkonu práce uvedena celá Česká republika. Ve skutečnosti bych přitom měl pracovat na jednom místě. Jaká rizika pro mne toto ujednání vyvolává? Jak by mělo být správně místo výkonu práce sjednáno?

celý článek >>

Odmítla jsem přesčasy a chtějí mě vyhodit. Právem?   3.04.2013

Může mi dát zaměstnavatel výpověď za to, že jsem odmítla chodit na pravidelné přesčasy v sobotu a v neděli? V práci mi řekli, že jsou tyto přesčasy povinné a že je to normální pracovní den. Ve smlouvě mám přitom uvedeno pouze 40 hodin v pracovním týdnu. Když jsem řekla, že víkendové přesčasy dělat ...

celý článek >>

Mohou mi v práci určovat, jak mám chodit oblečený?   7.03.2013

Nastoupil jsem do firmy a šéf chce, abych nosil oblek a kravatu. Já se ale v takovém oblečení necítím dobře. Má zaměstnavatel právo mě nutit? Může zaměstnavatel lidem určovat, jak mají chodit oblečeni, učesáni a upraveni?

celý článek >>

Prodloužení smlouvy na dobu určitou   10.12.2012

Mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou a ta mi za týden končí. Podle zadané práce to ale vypadá, že zaměstnavatel se mnou i nadále počítá. O další budoucnosti se mnou ještě nemluvil. Ráda bych v práci zůstala.

celý článek >>

Výpověď daná zaměstnancem (vzor)    7.11.2012

Výpověď se podává vždy písemně. Můžete ji dát i bez uvedení důvodu. Výpovědí doba trvá dva měsíce a začíná běžet vždy prvním dnem nového kalendářního měsíce.

celý článek >>

Výpověď daná zaměstnavatelem (vzor)    7.11.2012

Zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. Ta musí být písemná a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Důvody k výpovědi, kterou dává zaměstnavatel, jsou přesně vymezeny zákoníkem práce.

celý článek >>

Pracovní smlouva (vzor)   7.11.2012

V pracovní smlouvě musí být tři zákonné náležitosti: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do zaměstnání. Mimo ně do smlouvy patří i označení zaměstnavatele (název, sídlo) a osobní údaje zaměstnance.

celý článek >>

Dohoda o rozvázání pracovního poměru (vzor)    7.11.2012

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný úkon, to znamená., že se na jejím obsahu se zaměstnavatelem musíte dohodnout. Stvrzuje se písemným podpisem, proto nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje věci, na které nejste ochotni přistoupit.

celý článek >>

Dohoda o provedení práce (vzor)   7.11.2012

Se zaměstnavatelem nebo zaměstnavateli můžete uzavřít jednu nebo více dohod o provedení práce (DPP). Celkový rozsah vaší práce nesmí u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce přesáhnout 300 hodin.

celý článek >>

Dohoda o pracovní činnosti (vzor)    7.11.2012

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se sjednává převážně v případě zástupů nebo pracovních poměrů na kratší pracovní úvazek. Rozsah práce může na rozdíl od dohody o provedení práce překročit limit 300 hodin.

celý článek >>
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz