Prace.cz  >  Poradna  > Právní rádce  > Právník radí: novinka v dohodách o provedení práce

Právní rádce: Právník radí: novinka v dohodách o provedení práce

Dohoda o provedení práce (DPP) je velmi oblíbená hlavně u brigád a jednorázových úkolů. Až do nedávna v ní však chybělo ujednání o výpovědní době. Co tedy dělat, když chcete dohodu vypovědět? Odpověď zná právník JUDr. Ondřej Preuss.↑ Právník Ondřej Preuss radí, jak na dohodu o provedení práce.

UKONČENÍ DPP: 15 DNÍ VÝPOVĚDNÍ DOBA

Zákoník práce donedávna způsob rozvázání dohody o provedení práce neupravoval. Vycházelo se z toho, že dohoda se splněním úkolu automaticky „vyprší“.
Když však jedna ze stran chtěla dohodu vypovědět dříve, než se vyčerpal limit 300 hodin ročně, docházelo ke složitým situacím. I když si zaměstnanec a zaměstnavatel mohli do DPP „dobrovolně“ napsat, jakým způsobem se bude řešit předčasné ukončení, jen málokdy se tak dělo.
Novela zákoníku práce tak od října 2015 přináší jasná pravidla. DPP je možné zrušit:

  • Dohodou smluvních stran ke sjednanému datu.
  • Výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15tidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena druhé straně.
  • Okamžitým zrušením, ale jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit i běžný pracovní poměr, tedy například pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu.

SHRNUTÍ: Pokud jste uzavřeli dohodu o provedení práce na 300 hodin ročně a chcete ji vypovědět dříve, podejte písemnou výpověď. Pak poběží 15denní výpovědní doba, po jejímž uplynutí už nemusíte k zaměstnavateli chodit.

UZAVŘENÍ DPP: VŽDY PÍSEMNĚ

Dohodu o provedení práce je nutné uzavírat písemně. Co všechno v ní musí být sjednáno?

  • V prvé řadě je nutné zdůraznit, že DPP je možné uzavřít maximálně na 300 hodin v kalendářním roce. Doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, je tedy povinnou náležitostí.
  • U jednoho zaměstnavatele můžete mít v průběhu roku uzavřených i více DPP. Důležité však je, abyste se vešli do zmíněného 300hodinového limitu.
  • DPP by měla obsahovat výši odměny a podmínky jejího poskytování. Nejčastěji se bude jednat o hodinovou sazbu.
  • Dohoda by měla obsahovat jasné označení stran a vymezení pracovních povinností (úkolu).

Jiné náležitosti DPP nemá, a tak může být velmi krátká. Sjednat jí lze obratem a hned podle ní začít plnit zadané pracovní úkoly.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.Autor je advokát a provozovatel webu Dostupný advokát, který nabízí služby zejména v pracovním právu, ale i dalších právních oblastech. Právní služby poskytují prostřednictvím tohoto webu pouze advokáti.

KAM DÁL?

Co vám hrozí, když nedodržíte výpovědní dobu

Finanční poradce spočítal, jestli se vám vyplatí dojíždět do práce

10 nej otázek z chatu s právníkem Ondřejem Preussem

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Provozovatel Prace.cz, LMC s.r.o., bude jako správce uchovávat vámi zadaný e-mail, aby vám na něj mohly pravidelně chodit rady. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz