ASISTENTKA / ASISTENT s výukou ANGLIČTINY - rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT ČR (+ e-learning zdarma)

Termín
1. 12. 2017 – 31. 1. 2018  + další 3 termíny
Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 16 800 Kč s DPH

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / asistent. Zároveň se jeden měsíc budete věnovat intenzivní výuce angličtiny. Obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci.

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • V současné době máte možnost získat kurz za akční cenu o 20% nižší. 
 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce, mohou kurz získat ZDARMA.
 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR a autorizaci MPSV ČR.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.

V KURZU SE NAUČÍTE:

 • Mluvit anglicky
 • Řídit a organizovat chod sekretariátu
 • Vytvářet pracovní písemnosti v souladu s normou ČSN 01 6910
 • Zvládat komunikační techniky pro vyjednávání, argumentaci a řešení pracovních konfliktů (komunikace, řešení konfliktů, asertivita, motivace)
 • Pracovat na počítači v programech MS Word (tvorba textů) , MS Excel (tvorba tabulek), MS PowerPoint (tvorba prezentací) a MS Outlook (elektronická pošta)
 • Zpracovávat administrativu včetně evidence a archivace
 • Principy řízení organizace

KOMU JE KURZ URČEN:

 • Kurz je určen ženám i mužům, kteří chtějí pracovat na pozici Asistentka / Asistent a zároveň se chtějí naučit mluvit anglicky
 • Kurz je vhodný pro začátečníky, ale také pro ty, kteří si chtějí své znalosti zopakovat nebo doplnit
 • Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat Osvědčení o rekvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro profesi Asistentka / Asistent

VSTUPNÍ PŘEDPOKLAD:

 • Znalost anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník"

VYUČOVACÍ JAZYK:

 • Český

OBSAH KURZU:

Kurz se skládá ze 7 částí:

1. Angličtina

 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum.
 • Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.

2. Vedení administrativy:

 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Základy řízení a organizace práce v sekretariátu
 • Kompetence administrativního pracovníka, osobnost asistentky
 • Administrativní činností
 • Pravidla efektivního telefonování
 • Zajišťování vybavení, vedení prostředků na drobné výdaje a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad.

3. Písemná komunikace:

 • Typy písemností
 • Pravidla pro psaní textů
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti. Personální písemnosti. Vnitropodnikové písemnosti
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • E-mailová komunikace

4. Základy práce na počítači:

 • Práce na počítači
 • Programy MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

5. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace, vyjednávání, argumentace 
 • Asertivita, motivace, řešení konfliktů

6. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace
 • Zásady firemní kultury
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP

7. Společenské vystupování

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí
 • Sebeprezetnace v rámci firmy
 • Základní pravidla společenského styku
 • Pravidla gastronomie
 • Společenská setkání, společenské akce.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

 • Pro posluchače kurzu jsme připravili podrobná skripta v rozsahu přibližně 300 stran. Tato skripta využijí při studiu, při přípravě na závěrečnou zkoušku i ve svém dalším profesním životě.

E-LEARNING:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning. Obsahuje materiály, které umožní zopakovat si to nejdůležitější z probírané látky.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci autorizované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

KDY KURZ PROBÍHÁ:

Kurz obsahuje 128 vyučovacích hodin. Výuka probíhá dva měsíce ve vybrané dny (celkem 27 dnů výuky).

Kurz nabízíme ve dvou variantách:

 • Dopolední kurz probíhá od 8 do 13 hodin
 • Odpolední kurz probíhá od 14 do 19 hodin

LEKTOŘI:

 • V kurzu vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Libuše Pirklová, Ing. Martin Řepa, Mgr. Kateřina Hamrová, Tomáš Parašín.

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Bělehradská 643/77, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin. Zkušený personál Vám rád dopoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 222 543 330. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

POZNÁMKA:

 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA. Nevíte, jak na to? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

PŘEČTĚTE SI, JAK KURZ HODNOTÍ JEHO ABSOLVENTI:

 • "S kurzem jsem spokojená. Opravdu mě bavil. Lektoři jsou skvělí." M. Gabrielová
 • "Kurz určitě doporučuji, je velmi užitečný a praktický. Lektory hodnotím na jedničku." Š. Fajtlová
 • "Kurz byl vynikající a velmi prospěšný." J. Fridrichová

CENTRUM SLUŽEB PRO PODNIKÁNÍ S.R.O.

 • Jsme vzdělávací společnost se zaměřením na rekvalifikační kurzy.
 • Pro naše vzdělávací programy jsme získali akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 • V naší nabídce najdete 50 vzdělávacích kurzů.
 • Náš lektorský tým se skládá z 30 lektorů, kteří jsou odborníci s letitou praxí.
 • Výuka probíhá v malých skupinách posluchačů, což nám umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
 • Výuka je zaměřená na využití vyučované látky v praxi.
 • Podívejte se na naše videa, která obsahují rozhovory s lektory i posluchači kurzů: https://www.youtube.com/channel/UC4FG79eUaQLUYHCmJq9P8Rg
 • Naše učebny jsou v centru Prahy (snadno dostupné i pro mimopražské posluchače).
 • Více informací získáte na www.sluzbyapodnikani.cz

Další podrobnosti o tomto kurzu najdete na webových stránkách: http://www.sluzbyapodnikani.cz/kurzy/asistentka-asistent-s-vyukou-anglictiny-rekvalifikacni-kurz/

Pokud potřebujete získat jakékoliv další informace, kontaktujte nás na tel. číslech: 775 583 697, 222 543 330 nebo na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

Pořadatel

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Místo a termíny

Bělehradská 643/77, 120 00 Praha

1. 12. 2017 – 31. 1. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 16 800 Kč s DPH
- 20% 21 000 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Výuka se koná v centru Prahy, probíhá celkem 27 dnů.

5. 1. – 28. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 16 800 Kč s DPH
- 20% 21 000 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Výuka se koná v centru Prahy, probíhá celkem 27 dnů.

2. 2. – 29. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 16 800 Kč s DPH
- 20% 21 000 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Výuka se koná v centru Prahy, probíhá celkem 27 dnů.

5. 3. – 30. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 16 800 Kč s DPH
- 20% 21 000 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Výuka se koná v centru Prahy, probíhá celkem 27 dnů.

Nezávazná objednávka