KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - akreditovaný MPSV podle Zákona o sociálních službách

Termín
14. 10. – 17. 12. 2017  + 1 další termín
Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 9 900 Kč s DPH

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 50 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 100 hodin. Rozvržení jednotlivých výukových hodin lze na základě požadavku účastníků a účastnic kurzu realizovat jako víkendové, dopolední či odpolední, vždy s ohledem na potřeby zaměstnavatele. V rámci kurzu je stanovená odborná praxe v celkovém počtu 54 hodin.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován MPSV (2014/0772-PK). Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností.

Vstupním předpokladem účastníka a účastnice kurzu je ukončené základní vzdělání!

Pro účast v kurzu doporučujeme očkování proti Hepatitidě B.

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona. 

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

 • standardy kvality sociálních služeb
 • komunikace, psychologie a etika
 • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
 • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
 • krizová intervence
 • Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven 

Organizace výuky

 • 5 týdnů
 • celkem 150 vyučovacích hodin
 • z toho 54 vyučovacích hodin praxe

Výuka bude zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

Praxe má celkem 54 vyučovacích hodin a probíhá minimálně 8 hodin denně, časový harmonogram stanoví zařízení praxe.

Pořadatel

ACZ,spol. s r.o.
ACZ,spol. s r.o.

Místo a termíny

Týnská 1053/21, 110 00 Praha

14. 10. – 17. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 979 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Praha 1 - Staré Město, 5 minut chůze od trasy B a A Metra
Upřesnění ceny: Kurz se koná KAŽDÝ DRUHÝ VÍKEND od 9:00 do 16:30, praxe 4. až 10.12. V ceně je zahrnuto rekvalifikační osvědčení s celostátní platností, výuková skripta, teplé a studené nápoje, wi-fi připojení

6. 11. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 9 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Praha 1 - Staré Město, 5 minut chůze od trasy B a A Metra
Upřesnění ceny: VEČERNÍ KURZ Teoretická výuka probíhá každý všední den od 17:00 do 20:15. Odborná praxe probíhá dle dohody v období od 21. 11. do 1. 12. (celkem 54 hodin).

Nezávazná objednávka