REKVALIFIKAČNÍ KURZ Pracovník grafického studia

Termín
24. 2. – 18. 3. 2018
Místo
Liberec
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 12 580 Kč s DPH

Absolventi kurzu budou schopni samostatné tvorby tiskovin od vytvoření loga, přes úpravu obrázků a sazbu až po kontrolu výstupního souboru pdf. Nabyté vědomosti lze uplatnit na trhu práce, popřípadě využít pro tvorbu propagačních materiálů vlastních výrobků. Kurz je akreditován MŠMT a zakončen zkouškou.

Cíl kurzu:

  • Naučit se pracovat s grafickými programy Adobe (Illustrator, Photoshop a InDesign).
  • Umět posoudit kvalitu obrazových dat a jejich vhodnost pro profesionální tisk.
  • Pochopit specifika profesionálního tisku a seznámit se se základními typografickými pravidly.
  • Umět připravit výstupní soubor pro tiskárnu.
  • Důraz je kladen na "řemeslo", součástí zkoušky je zpracování seminární práce na vybrané téma (například vytvoření skládačky od návrhu po tiskové pdf)

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen začátečníkům, kteří chtějí dostat svůj grafický návrh z papíru do počítače. Předpokladem je základní uživatelská znalost práce s počítačem a dosažení 18 let.

Forma studia:​ Výuka probíhá v učebně, čtyři prodloužené víkendy (zpravidla pátek–neděle), součástí zkoušky je vypracování samostatné seminární práce.

Způsob hodnocení a osvědčení: Studium vyžaduje splnění minimálně 80% docházky a odevzdání výstupního tiskového souboru (pdf). Studium je zakončeno zkouškou, která se skládá z písemného testu a obhajoby své práce před komisí. Úspěšní absolventi obdrží „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností.

Mohlo by se vám hodit: Podívejte se také na náš rekvalifikační kurz Produktový fotograf. Ve výuce je kladen důraz na ovládnutí fotografické techniky, obrazovou čistotu, kvalitní a přesné zobrazení produktů a estetickou nadstavbu.

Pořadatel

Liberecká škola fotografie
Liberecká škola fotografie

Místo a termíny

Na Žižkově 1201/15, 460 06 Liberec

24. 2. – 18. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 12 580 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: V ceně jsou tištěná skripta s možností poznámek

Nezávazná objednávka