Daňová evidence - rekvalifikační kurz

Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 5 000 Kč s DPH

Termín konání: 24. 10. 2014 

Čas výuky: 15:00 – 19:00h (pátek), 9:00 – 13:00h (sobota)

Dny výuky: Pátek, sobota

Místo výuky: Praha

Přihlášení na kurz: info@erudica.cz 

Cíle kurzu

Kurz daňové evidence Vás naučí praktické dovednosti jako jsou, všeobecné účetní záznamy, účetní a evidenční záznamy, majetek podnikatele, peněžní deník, postupy daňové evidence s/bez DPH, rezervy a časové rozlišení. Po kurzu se budete orientovat v daňových předpisech, v evidenci majetku a závazků. Získáte potřebné znalosti a vědomosti pro práci v daňové evidenci (dříve jednoduché účetnictví).

Obsah kurzu

 • Evidenční a účetní záznamy
 • Majetek podnikatele
 • Předkontace peněžních a hmotných transferů
 • Peněžní deník a další výkazy
 • Postup daňové evidence pro plátce a neplátce DPH
 • Postupy evidence při uplatňování výdajů procentem z příjmů
 • Evidence příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Dlouhodobý majetek a odpisy
 • Zásoby a metody evidence
 • Příjmy a výdaje
 • Rezervy a časové rozlišení
 • Dotace a osobní spotřeba podnikatele

Rekvalifikační kurz Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví, Vás naučí evidovat příjmy, výdaje a budete schopni rozlišit daňovou uznatelnost a neuznatelnost. Kurz je vhodný i pro podnikatele, kteří si sami chtějí provádět daňovou evidenci.

Pořadatel

Erudica, s. r. o.
Erudica, s. r. o.

Místo konání

Těšnov 1163/5, 110 00 Praha
Upřesnění místa: http://www.erudica.cz/rekvalifikacni-kurzy/mesto/praha/145-danova-evidence-rekvalifikacni-kurz/

Nezávazná objednávka