REKVALIFIKAČNÍ KURZ Hrobník (kód: 69-005-E) - profesní kvalifikace

Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 15 000 Kč s DPH

Uchazeč absolvuje rekvalifikační kurz, který je koncipován jako příprava ke zkoušce před autorizovanou osobou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci (21 hodin výuky teorie a 32 hodin praxe).

Osvědčení o profesní kvalifikaci je také výstupním dokladem, které opravňuje uchazeče získat živnostenského oprávnění.

Místo konání kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: detašované pracoviště AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA, Střední škola technická, Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov".

Naučíme Vás:
Odborná způsobilost Hrobník - klasifikační standard v Národní soustavě kvalifikací

Název - Úroveň

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření 2

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště 3

Otevření a výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky 2

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky 3

Exhumace a další ukládání lidských ostatků 3

 

Systém výuky v kurzu: 
Výuka teorie 1x týdně (nejčastěji 6 po sobě jdoucích sobot, celodenní - vždy od 8:00 do 18:00 hodin) nebo výuka teorie 2x týdně (nejčastěji 3x po sobě jdoucích dnů pátek a sobota)

Cena rekvalifikačního kurzu a zkoušky před autorizovanou osobou: 15 000 Kč, osvobozeno od DPH (tzn. 9 000,- Kč za kurz, 6 000,- Kč za zkoušku před autorizovanou osobou)

Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Termíny kurzu:
Během školního roku zahajujeme další nové kurzy od září 2016; termín dalšího nového kurzu je pak jaro 2017.

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky
Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

Lektor

David Stejskal

Místo konání

Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha
Upřesnění místa: detašované pracoviště, AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA - Vrbova 1233, Praha 4 – Braník, tzv. "cvičný hřbitov"

Nezávazná objednávka