Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 150 hod. - rekvalifikační kurz (MPSV ČR)

Termín
4. 9. – 16. 10. 2017  + dalších 5 termínů
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 6 225 Kč s DPH

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz je určen osobám, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách a nemají potřebné vzdělání. Vhodné také pro stávající pracovníky v sociálních službách, kteří potřebují doplnit svou odbornost, a pro zájemce z řad široké veřejnosti.

Pokud patříte k empatickým lidem a rádi byste pomáhali druhým prostřednictvím přímé obslužné péče, pak je tento kurz pro vás ideální. Vítáni jsou hlavně zájemci, kteří chtějí pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené a osoby všech věkových kategorií.

V průběhu kurzu se naučíte správné komunikaci, etice, problematice standardů kvality, budete umět poskytnout první pomoc, rozpoznat příznaky závislosti, naučíte se i pravidlům šetrné sebeobrany. Absolvováním kurzu si osvojíte nejen aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, ale také základy pedagogiky volného času. Kurz je zakončen zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování získáte cestostáně platné osvědčení.

Rekvalifikační kurz vás připraví na povolání nejen teoreticky, ale veškeré poznatky se naučíte používat i v reálných situacích. Absolvujete mnoho praktických nácviků a také praxi v sociálním zařízení (v rozsahu 48 hodin). Praxe je nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu a zajišťuje ji Středisko vzdělávání s.r.o. Nabízíme také rekvalifikační kurz v délce 206 vyuč. hod. (délka praxe v tomto případě trvá 104 vyuč. hod.).

 

Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb mohou nyní absolventi rekvalifikačního kurzu „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ uplatnit jako pečovatelé v dětských skupinách.

Osnova kurzu:

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Krizová intervence
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času

 

Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání
Rozsah kurzu: celkem 150 hodin (včetně 48 hodin praxe) + ZK
Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" - celostátně platné

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

4. 9. – 16. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 300 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (8:30-12:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

4. 9. – 3. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 300 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

8. 9. – 8. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 6 225 Kč s DPH
- 25% 8 300 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

23. 10. – 20. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 300 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

3. 11. 2017 – 9. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 8 300 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

4. 12. 2017 – 11. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 8 300 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci celostátně platné akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

Nezávazná objednávka