Lektor dalšího vzdělávání - rekvalifikační kurz včetně autorizované zkoušky profesní kvalifikace (MŠMT ČR)

Termín
11. 9. – 12. 10. 2017  + další 2 termíny
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 13 990 Kč s DPH

Rekvalifikační akreditovaný kurz (MŠMT ČR) je určen pro interní školitele ve firmách, osoby zabývající se vzdělávací či poradenskou činností a přihlásit se mohou také všichni ostatní, kteří chtějí získat znalosti a praktické dovednosti nutné pro práci lektora dalšího vzdělávání. Součástí kurzu je také tvorba vlastní vzdělávací akce pod vedením zkušeného odborníka. Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace (jedná se o nejvyšší typ zkoušky v dané profesi). Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastník Osvědčení o absolvování kurzu a také Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost. Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci. Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky. Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace, zlepší svůj projev, bude umět řešit problémy a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů.

Osnova kurzu:

  • Obsah a struktura vzdělávacího programu (jednodenní semináře i dlouhodobý vzdělávací program)
  • Rozpracování programu do minutového scénáře, volba didaktických pomůcek, volba metody výuky
  • Nauka formulace otázek, zjištění vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu za současného využití interaktivních přístupů a didaktických pomůcek, správná verbální a neverbální komunikace, nauka řešení problémů a rozbory příkladů z praxe
  • Popis nastavení, průběh a vyhodnocení modelové situace a názorné předvedení
  • Zadávání samostatných prací účastníkům vzdělávacích programů
  • Nastavení kritérií hodnocení, zvolení evaluačních nástrojů, obsah výstupního hodnocení


Rozsah kurzu: celkem 100 hodin + zkouška z profesní kvalifikace
Kvalifikační a vstupní předpoklady: plnoletost, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, základní znalost obsluhy osobního počítače
Zkouška: kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, PK 75-001-T
Výstupní doklady: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu; Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"
Akreditace MŠMT ČR: MSMT-29902/2014-1/789

 

CO ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ NAVÍC PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU?

Každý přihlášený získá jedinečnou možnost absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace, která bude pro něj zcela ZDARMA! (běžně 2.500 Kč).

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po jejím absolvování účastník obdrží celostátně platný certifikát, který prokazuje svého držitele za skutečného odborníka v oboru! Zvýšíte si nejen svou kvalifikaci, ale také se vám otevřou dveře na trh práce. Osvědčení o profesní kvalifikaci uznávají jak personální agentury, tak zaměstnavatelé.

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

11. 9. – 12. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (8:30-12:30). Výukové materiály zdarma. Každý úspěšný absolvent získá Osvědčení o účasti v kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

11. 9. – 30. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma. Každý úspěšný absolvent získá Osvědčení o účasti v kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

15. 9. – 8. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály zdarma. Každý úspěšný absolvent získá Osvědčení o účasti v kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Nezávazná objednávka