Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - rekvalifikační kurz (MŠMT ČR)

Termín
8. 9. 2017 – 19. 1. 2018  + dalších 5 termínů
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 10 710 Kč s DPH

Chcete se starat o děti, ale nemáte potřebné znalosti a dovednosti pro výkon tohoto povolání nebo Vám chybí patřičné odborné osvědčení? Pak je právě pro Vás určen náš nový rekvalifikační kurz!

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme!

 

Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventi rekvalifikačního kurzu „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ uplatnit jako pečovatelé v dětských skupinách.

 

Profil absolventa: Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů, naučí se vyhodnocovat nenadálé situace a bude umět dětem poskytnout první pomoc. Účastníci kurzu zvládají péči o nemocné dítě v domácím ošetřování, a to při infekčním onemocnění i běžných nemocech. Absolventi kurzu umí vést dítě k základním hygienickým návykům a znají zásady správného životního stylu dle různých věkových kategorií. Získají praktické zkušenosti z oblasti výživy, pohybových aktivit, duševního zdraví i sestavování jídelníčků. Posluchači se naučí uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, budou umět organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Absolventi se naučí řešit nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska, budou vědět, jak reagovat na agresivní či hyperaktivní dítě a jakých etických principů se při práci chůvy držet. Účastníci kurzu se budou rovněž orientovat v legislativě související s péči o děti i pracovněprávními vztahy a získají základní znalosti z oblasti daňové evidence a uzavírání smluv. Rovněž budou ovládat provozní a hygienická pravidla pro práci s dětmi v zařízeních i v domácnostech.

 

Osnova kurzu:

 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů (zajištění bezpečnosti dětí aj.)
 • Poskytování první pomoci dítěti (resuscitace a poskytnutí první pomoci)
 • Péče o nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Hygienické návyky (vedení dětí k hygieně, denní režim)
 • Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček)
 • Formy pedagogické práce (hry, výběr vhodné hračky, vzdělávací aktivity aj.)
 • Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Vývojové etapy dítěte (vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte)
 • Etické principy při práci chůvy (zásady chování, hygiena, etika)
 • Pracovněprávní vztahy (legislativa, písemné smlouvy, daně aj.)
 • Provozní a hygienická pravidla (vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)

Kvalifikační a vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost, bez logopedické vady
Rozsah kurzu: celkem 160 hodin + zkouška u autorizované osoby
Zkouška: Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69-017-M
Výstupní doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva do zahájení povinné školní docházky", celostátně platné
Akreditace MŠMT ČR: MSMT-33125/2014-1/886

 

CO ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ NAVÍC PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU?

Každý přihlášený získá jedinečnou možnost absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace, která bude pro něj zcela ZDARMA! (běžně 5.500 Kč).

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po jejím absolvování účastník obdrží celostátně platný certifikát, který prokazuje svého držitele za skutečného odborníka v oboru! Zvýšíte si nejen svou kvalifikaci, ale také se vám otevřou dveře na trh práce. Osvědčení o profesní kvalifikaci uznávají jak personální agentury, tak zaměstnavatelé.

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

8. 9. 2017 – 19. 1. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 10 710 Kč s DPH
- 10% 11 900 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály zdarma.

11. 9. – 31. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 10 710 Kč s DPH
- 10% 11 900 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (8:30-12:30). Výukové materiály zdarma.

11. 9. – 24. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 10 710 Kč s DPH
- 10% 11 900 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

23. 10. 2017 – 17. 1. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

3. 11. 2017 – 10. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály zdarma.

4. 12. 2017 – 26. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

Nezávazná objednávka