Specialista marketingu - rekvalifikační kurz (MŠMT ČR)

Termín
30. 10. – 18. 12. 2017  + další 3 termíny
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 14 053 Kč s DPH

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pracovat v oblasti marketingu nebo potřebují marketingově podpořit své aktivity a neví, jak na to. Vhodné pro úplné začátečníky i pro ty, kdo již mají základní znalosti, ale chtějí získat souhrnnou představu o fungování trhu a možnostech uplatnění marketingu do obchodních, neziskových či zájmových činností. V kurzu bude dáván důraz na praktické procvičování, aby každý účastník byl schopen marketing po absolvování provádět opravdu sám! Budete moci realizovat marketingové aktivity pro svou vlastní firmu, sdružení, produkt, akci aj. Uplatníte se však také na pozicích jako specialista marketingu, marketingový manažer, marketingový pracovník a další. Získáte celostátně platný certifikát a novou profesní kvalifikaci na úrovni vyšší než střední vzdělání s maturitní zkouškou!

Profil absolventa: Absolvent se bude orientovat v základních principech marketingu. Bude znát marketingové a podnikatelské principy včetně jejich výhod a možností užití v praxi. Bude vědět, jakou roli hraje marketing v podnikatelském prostředí i ve firmě a jak jej lze uplatnit ve firemním řízení v dnešní době. Aby mohl absolvent provádět marketingové aktivity efektivně, naučí se pohlížet na celou oblast z pohledu zákazníka i firmy. Bude znát prvky marketingového mixu a osvojí si jejich aplikaci v praxi (výrobek, cena, distribuce, komunikace aj.). Orientovat se bude také v podstatě a formách maloobchodu a velkoobchodu, aby dokázal volit správné nástroje a marketingové strategie. Posluchači budou rovněž vědět, jaké prostředí firmu ovlivňuje, jak na něj reagovat, na co si dávat pozor a kde naopak hledat příležitosti. Absolventi umí provádět marketingové analýzy (výrobkové, cenové, plánovací atd.) a vyznají se také v marketingových strategiích, které umí i v praxi aplikovat! Taktéž si osvojí provádění marketingových výzkumů, a to od přípravy podkladů, realizace různých forem výzkumu (např. dotazník), až po vyhodnocení a interpretaci výsledků, a to i s využitím různých počítačových programů.

Rozsah kurzu: celkem 100 hodin + zkouška z profesní kvalifikace
Vstupní předpoklady: střední vzdělání (min. výuční list), dosažení věku 18 let, základní znalost obsluhy počítače
Zkouška: kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Specialista marketingu, PK 66-021-N.
Výstupní doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu; Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Specialista marketingu"
Akreditace MŠMT ČR: MSMT-7627/2015-1/220

 

CO ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ NAVÍC PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU?

Každý přihlášený získá jedinečnou možnost absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace, která bude pro něj zcela ZDARMA! (běžně 4.500 Kč).

Zkouška z profesní kvalifikace je nejvyšším typem zkoušky, kterou můžete ve své profesi vykonat. Po jejím absolvování účastník obdrží celostátně platný certifikát, který prokazuje svého držitele za skutečného odborníka v oboru! Zvýšíte si nejen svou kvalifikaci, ale také se vám otevřou dveře na trh práce. Osvědčení o profesní kvalifikaci uznávají jak personální agentury, tak zaměstnavatelé.

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

30. 10. – 18. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 053 Kč s DPH
- 26% 18 990 Kč
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získá účastník dva druhy osvědčení, které jsou celostátně platné!

3. 11. 2017 – 9. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 18 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získá účastník dva druhy osvědčení, které jsou celostátně platné!

27. 11. 2017 – 26. 1. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 18 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získá účastník dva druhy osvědčení, které jsou celostátně platné!

1. 12. 2017 – 2. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 18 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získá účastník dva druhy osvědčení, které jsou celostátně platné!

Nezávazná objednávka