Účetnictví a daňová evidence - rekvalifikační kurz (MŠMT ČR)

Termín
19. 1. – 11. 5. 2018  + 1 další termín
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 9 490 Kč s DPH

Rekvalifikační kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Kurz je vhodný pro zájemce, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi „samostatný/á účetní“, popř. chtějí podnikat a vést samostatně daňovou evidenci. Po absolvování kurzu obdržíte celostátně platný certifikát a budete schopni vést samostatně účetnictví podnikatelským subjektům. V ceně kurzu obdržíte výukový materiál.

Profil absolventa: Absolvent umí samostatně vést účetnictví a daňovou evidenci. Orientuje se v zákonné právní úpravě účetnictví, umí účtovat o dlouhodobém majetku, o zásobách, o krátkodobém finančním majetku a bankovních úvěrech, o zúčtovacích vztazích, o nákladech a výnosech. Zná kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy, členění daní a daňové dopady a umí uzavřít účetní období.
Zná zákonné předpisy upravující problematiku daňové evidence, umí evidovat doklady, umí účetně řešit veškeré situace, se kterými je možné se v daňové evidence setkat. Orientuje se v DPH, umí zpracovávat mzdy a daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Osnova:

 • základy podvojného účetnictví,
 • krátkodobý finanční majetek,
 • zásoby materiálu, zboží a vlastní výroby,
 • dlouhodobý majetek,
 • zúčtovací vztahy,
 • mzdy, daně a dotace,
 • náklady a výnosy,
 • účty časového rozlišení,
 • kapitálové účty a dlouhodobé závazky,
 • rezervy, neuhrazené pohledávky,
 • leasing a uzavření účetního období
 • právní úprava daňové evidence,
 • charakteristika a zásady vedení daňové evidence,
 • evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku,
 • evidence pohledávek a závazků,
 • daňové a nedaňové výdaje,
 • složky majetku a zdrojů financování,
 • leasing, automobil v podnikání,
 • cestovní náhrady, stravné,
 • uzavření daňové evidence,
 • DPH, mzdy a zaměstnanci,
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • silniční daň


Kvalifikační a vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), 18 let
Akreditace MŠMT ČR: č. j. MSMT-16277/2013-1/382
Výstupní doklad: Osvědčení s celostátní platností s názvem Účetnictví a daňová evidence (v rozsahu 130 hodin teoretické výuky)"
Rozsah kurzu: 130 hodin + písemná závěrečná zkouška (4 hodiny)

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

19. 1. – 11. 5. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 490 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

24. 1. – 9. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 490 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování získají účastníci akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

Nezávazná objednávka