Excel - pro pokročilé

Termín
21. – 22. prosince 2017
Místo
Brno
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 3 618 Kč s DPH

Cílem Excel - pro pokročilé je zdokonalit a prohloubit znalosti účastníků, kteří doposud využívají Excel na úrovni předchozího kurzu. Účastníci se naučí pracovat s daty z větší perspektivy a dívat se na ně více systémově. Účastníci se naučí tvořit složité propojené tabulky pro vlastní potřebu i pro jiné uživatele. Důraz je kladen na bezpečnost a ochranu dat a zachování konzistence všech vstupních a výstupních údajů. Kurz je akreditovaný.

Adresace buněk, relativní, absolutní a smíšená adresace a její využití  ve vzorcích a funkcích
Vzorce a funkce, tvorba složitějšího vzorce a jeho kontrola, maticový vzorec - účel a využití, vložené funkce – účel a použití, provedení funkce pro zaokrouhlení
Omezení vstupních dat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
Skrytí a zobrazení sloupců a řádků, účel a použití, provedení
Podmíněné formátování, účel a použití, provedení a úpravy
Tabulky
Práce s nepřímými odkazy
Práce s dynamickými odkazy na různé oblasti
Vytváření pojmenovaných oblastí
Slučování dat z více listů
Seskupování dat
Tabelování dat
Import dat z externích zdrojů
Pokročilá práce s grafy
Minigrafy
Využití cyklických odkazů pro iterativní přepočty
Výběr zajímavých a méně známých funkcí Excelu
Zvýšení efektivity práce pomocí zkratek
Efektivní práce s více okny
Pracovní prostory
Diskuze

Pořadatel

Computer Agency o.p.s.
Computer Agency o.p.s.

Lektor

Ing. et Ing. Jiří Špaček Ph.D.

Místo a termíny

Technická , Brno

21. – 22. prosince 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 3 618 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka