Excel - středně pokročilí pro administrativní pracovníky

Termín
21. – 22. září 2017
Místo
Brno
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 3 509 Kč s DPH

Kurz Excel - středně pokročilí / pokročilí je určen všem, kteří již mají alespoň základní zkušenosti s tabulkovým procesorem Excel a potřebují se dále zdokonalit. Mezi témata kurzu Excel patří například práce se složitějšími tabulkami, pokročilá automatizace výpočtů a tipy a triky z praktického používání Excelu. Kurz Excel pro pokročilé je doplněn o ukládání dat z Excelu na webové stránky. Kurz je akreditovaný DVPP.

Obsah školení Excel - středně pokročilí :

Prostředí programu MS Excel, přizpůsobení vzhledu prostředí programu (panely nástrojů a jejich úprava, vlastní panely nástrojů, panel nabídek a jeho úprava), nabídka Zobrazit a Nástroje.
Adresace buněk, relativní, absolutní a smíšená adresace a její využití  ve vzorcích a funkcích
Vzorce a funkce, tvorba složitějšího vzorce a jeho kontrola, maticový vzorec - účel a využití, vložené funkce – účel a použití, provedení funkce pro zaokrouhlení
Omezení vstupních dat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
Skrytí a zobrazení sloupců a řádků, účel a použití, provedení
Podmíněné formátování, účel a použití, provedení a úpravy
Formuláře v Excelu, účel, tvorba a použití jednoduchého formuláře, vybraná pole formuláře
Ochrana, základní možnost ochrany buněk, listu a dokumentu
Podpora rozhodování pomocí programu MS Excel, využití funkcí typu součet s podmínkou, počet a počet s podmínkou, datové tabulky
Hypertextové odkazy v programu Excel, účel, použití a tvorba odkazů
Datumové a časové funkce programu, finanční funkce, textové funkce programu, kruhy a využití funkcí
Propojení dat, propojení mezi listy a mezi dokumenty, využití a úskalí propojení
Analytické nástroje programu Excel, hledání řešení, scénáře, doplňky, řešitel
Databáze v Excelu, základní pravidla tvorby databázové tabulky, základní operace s databázovou tabulkou, seřazení a výběr – automatický, prvních deset, vlastní a rozšířený filtr
Vyhledávací funkce, druhy a využití vyhledávacích funkcí, databázové funkce, kruhy a využití databázových funkcí
Souhrny, účel, tvorba a použití souhrnů
Kontingenční tabulky, účel, tvorba, použití a úpravy kontingenčních tabulek, tvorba grafu z kontingenční tabulky
Spolupráce programu MS Excel a ostatních programů, kopírování a přesouvání dat z/do jiných programů, ukládání a otevírání databází z/do jiných programových prostředí
Makra, účel a použití, tvorba jednoduchého makra, ovládání maker
Praktické příklady práce v programu MS Excel, kontrolní test

Pořadatel

Computer Agency o.p.s.
Computer Agency o.p.s.

Lektor

Ing. et Ing. Jiří Špaček Ph.D.

Místo a termíny

Technická , Brno

21. – 22. září 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 3 509 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka