Profesionální fundraiser (Pracovník pro získávání finančních zdrojů) - rekvalifikační kurz (MŠMT ČR)

Termín
4. 9. – 12. 10. 2017  + dalších 5 termínů
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 12 500 Kč s DPH

Chcete získat prostředky (finanční, majetkové) pro své podnikání? Zabýváte se oblastí fundraisingu a chcete rozšířit své znalosti? Nebo naopak chcete začít v této oblasti pracovat, ale nedisponujete dovednostmi potřebnými pro tuto práci? Využijte našeho rekvalifikačního kurzu, který vás vše potřebné naučí a vyškolí z vás výborného fundraisera!

 

Fundraising je činnost, jejíž cílem a výsledkem je získání finančních i jiných prostředků pro rozvoj a existenci neziskové organizace a jejich projektů. Rekvalifikační kurz je určen nejen osobám pracujícím v neziskových a příspěvkových organizacích, fundraiserům, ale i zájemcům o získání informací a dovedností ve fundraisingu, jejichž projekty a dlouhodobá životaschopnost organizace je závislá na podpoře dárců, sponzorů, získání grantů či dotací. Kurz lze absolvovat i bez dosavadní zkušenosti s fundraisingem, jestliže chcete či potřebujete tyto znalosti a dovednosti získat pro své budoucí zaměstnání/práci. Budete seznámeni s kompletní problematikou fundraisingu, včetně příkladů z praxe. Budete mít jedinečnou možnost v rámci kurzu a obhajoby závěrečné práce předložit a konzultovat vlastní projekty. Počet osob v kurzu je omezen na max. 15 osob.

Profil absolventa: Absolvent kurzu umí samostatně pracovat jako fundraiser/specialista vícezdrojového financování neziskové organizace. Zná postupy při realizaci Individuálního, Firemního a Institucionálního fundraisingu, zná základní legislativu neziskové organizace a jejich činností. Osvojí si znalosti fundraisingového procesu a zpracování fundraisingového argumentu pro získání finančních zdrojů na provoz a projekty neziskových organizací. Absolvent umí pracovat s technikami práce fundraisera, komunikačními postupy při práci s dárci a sponzory. Zná nástroje pro zpracování agendy či principy pořádání benefiční akce, prodeje výrobků nebo služeb, organizování sbírky a postupy při plánování projektů. Umí pracovat s public relations, umí plánovat fundraisingové aktivity a vyhodnotit jejich efektivitu.

Osnova kurzu:

 • principy fundraisingu
 • fundraising v neziskové organizaci
 • plánování fundraisingu
 • dlouhodobě udržitelné financování a rozvoj organizace
 • identifikace a využití potenciálu organizace
 • nástroje fundraisingu v praxi
 • komunikační a prezentační dovednosti pro fundraisery
 • firemní, institucionální a individuální a grantový fundraising
 • efektivní práce s dárci a sponzory
 • pořádání benefičních akcí, sbírek
 • sociální podnikání
 • nezisková organizace a společnost
 • využití lobbingu


Rozsah kurzu: Celkem 120 hodin + ZK
Kvalifikační a vstupní předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání, dosažení věku minimálně 18 let v den složení závěrečné zkoušky
Výstupní doklad: Celostátně platné Akreditované Osvědčení s názvem: "Pracovník pro získávání finančních zdrojů"
Akreditace MŠMT ČR: MSMT-7758/2015-1/248

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

4. 9. – 12. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (8:30-12:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

4. 9. – 3. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

8. 9. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

16. 10. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

3. 11. 2017 – 23. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

27. 11. 2017 – 5. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 12 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném ukončení získá účastník akreditované Osvědčení o absolvování kurzu, celostátně platné.

Nezávazná objednávka