Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - 206 hod. - rekvalifikační kurz (MPSV ČR)

Termín
4. 9. – 25. 10. 2017  + dalších 5 termínů
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 11 900 Kč s DPH

Intenzivnější forma rekvalifikačního kurzu (206 vyuč. hod.), který je akreditovaný MPSV ČR (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) je určen osobám, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách a nemají odpovídající vzdělání, a také pro stávající pracovníky v sociálních službách, kteří potřebují doplnit svou kvalifikaci. Svou rozšířenou výukou praxe je ideální pro osoby, které se chtěji dokonale vzdělat pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách.

Pokud patříte k empatickým lidem a rádi byste pomáhali druhým prostřednictvím přímé obslužné péče či organizace volnočasových aktivit, pak je tento kurz pro vás ideální. Vítáni jsou především zájemci, kteří chtějí pečovat o seniory, osoby s handicapem (fyzickým, mentálním), opuštěné osoby, vyloučené osoby aj.

V průběhu kurzu se naučíte poskytovat přímou obslužnou péči, první pomoc, získáte znalosti ze správné komunikace, etiky, problematiky standardů kvality, naučíte se rozpoznat příznaky závislosti i pravidla šetrné sebeobrany.

Absolvováním kurzu si osvojíte nejen aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, ale také základy pedagogiky volného času. Rekvalifikační kurz vás připraví na povolání nejen teoreticky, ale veškeré poznatky se naučíte používat i v reálných situacích. Absolvujete mnoho praktických nácviků a také praxi v sociálním zařízení (v rozsahu 104 hodin). Praxe je nedílnou součástí rekvalifikačního kurzu a zajišťuje ji Středisko vzdělávání s.r.o.
Na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb. se mohou nyní absolventi rekvalifikačního kurzu „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ uplatnit jako pečovatelé v dětských skupinách.

Osnova kurzu:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách
 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • asertivita
 • metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie
 • psychopatologie, somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • lidská práva a důstojnost
 • základy výuky péče o domácnost
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • krizová intervence
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky
 • základy pedagogiky volného času


Kvalifikační a vstupní předpoklady: min. základní vzdělání
Rozsah kurzu: celkem 206 hodin (včetně 104 hodin praxe) + ZK
Výstupní doklad: Osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" - celostátně platné
Akreditace MPSV ČR: 2015/0236-PK

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

4. 9. – 25. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (18:30-12:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

4. 9. – 10. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

8. 9. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

23. 10. 2017 – 12. 1. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

3. 11. 2017 – 16. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

4. 12. 2017 – 16. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 900 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály ZDARMA! Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci akreditované Osvědčení, celostátně platné.

Nezávazná objednávka