Personalista - rekvalifikační kurz (MŠMT ČR)

Termín
4. 9. – 12. 10. 2017  + dalších 5 termínů
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 11 500 Kč s DPH

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru. Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy), umí při své práci využívat prostředky výpočetní techniky (WORD, EXCEL, prezentace, Internet, elektronická pošta aj.) a ovládá administrativní personální dovednosti (tvorba písemných dokumentů dle platných norem, pravidla zakládání a skartace, vedení osobních spisů a pracovních míst). Absolvent je schopen samostatně zajišťovat náborové činnosti (orientace ve školní soustavě, nábor a výběr zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, NSK atd.) a vést agendu povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Zná hodnotící a motivační systémy zaměstnanců, vytváří možnosti jejich kariérového růstu a podílí se na tvorbě mzdového systému v organizaci. Absolvent má znalosti z oblasti kolektivního vyjednávání, které dokáže aplikovat v praxi.

Vstupní předpoklady:  středoškolské vzdělání (výuční list nebo               maturita), znalost základní obsluhy osobního počítače

Rozsah kurzu : celkem 120 hodin + zkouška u autorizované osoby [3 hod.] 

Zkouška: Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Personalista, PK 62-007-N. 

Výstupní doklad: Certifikát o absolvování kurzu s názvem ”Personalista/personalistka”, celostátně platný. 

Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-26903/2013-1/621

Pořadatel

Středisko vzdělávání s.r.o
Středisko vzdělávání s.r.o

Místo a termíny

1. máje 2208/11, 709 00 Ostrava

4. 9. – 12. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po - Pá (8:30-12:30). Výukové materiály zdarma.

4. 9. 2017 – 3. 11. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

8. 9. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály zdarma.

16. 10. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

3. 11. 2017 – 23. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00). Výukové materiály zdarma.

27. 11. 2017 – 5. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 500 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Budova SZŠ a VOŠ zdravotnické
Upřesnění ceny: Výuka: Po, St, Pá (15:30-19:30). Výukové materiály zdarma.

Nezávazná objednávka