ASISTENTKA / SEKRETÁŘKA s výukou základů ANGLIČTINY - rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT ČR

Termín
16. 8. – 30. 9. 2017
Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 16 800 Kč s DPH

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání profese asistentka / sekretářka a zároveň se naučíte základy angličtiny. Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR.   

Nepřehlédněte:

 • V současné době máte možnost získat kurz za akční cenu o 20% nižší. 
 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce, mohou kurz získat ZDARMA.
 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR.
 • Absolventi obdrží osvědčení o rekvalifikaci a osvědčení o profesní kvalifikaci, která nahrazují školní vzdělání.
 • Nabízíme možnost ukázkové hodiny zdarma.

V kurzu se naučíte:

 • Mluvit anglicky
 • Organizovat činnosti v sekretariátu
 • Tvořit písemnosti dle ČSN
 • Využívat psychologické poznatky v praxi (komunikace, řešení konfliktů, asertivita, motivace)
 • Pracovat na PC a psát hmatovou metodou na klávesnici počítačeOvládat společenskou etiketu
 • Principy řízení organizace

Vstupní předpoklad:

 • Znalost anglického jazyka na úrovni „falešný začátečník".

OBSAHKURZU:

Kurz se skládá několika částí:

1. Angličtina

 • Gramatika: Sloveso „to be". Člen určitý a neurčitý. Množné číslo pod. jmen. Sloveso „to have". Pořádek slov ve větě. Jeden zápor ve větě. Vazba „there is". Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas. Průběhový přítomný čas. Budoucí čas. Rozkaz. Minulý čas pravidelných sloves. Minulý čas nepravidelných sloves včetně slovesa „to be". Předpřítomný čas. Sloveso „can" a „must". Číslovky. Čas. Řadové číslovky. Datum. Slovní zásoba: Pozdravy. Jak se představím. Odkud jsem. Kde pracuji. Moje rodina. Můj byt. Můj každodenní program. Kultura. Sport. Nakupování. Počasí. Prázdniny. Město. Dotaz na cestu. Hotel a restaurace. Cestování. Kancelář. Obchodní dopis. Telefonování. Životopis.

2. Vedení administrativy:

 • Základní činnosti v sekretariátu, organizace sekretariátu
 • Základy řízení a organizace práce v sekretariátu
 • Administrativní činnosti
 • Pravidla efektivního telefonování

3. Písemná komunikace:

 • Korespondence - vytvoření písemností
 • Pravidla pro psaní textů
 • Tvorba a stylizace písemností
 • Obchodní písemnosti. Personální písemnosti. Vnitropodnikové písemnosti
 • Desetiprstová hmatová metoda
 • E-mailová komunikace

4. Základy práce na počítači:

 • Práce na počítači.
 • Programy MS Word, MS Excel.

5. Komunikace:

 • Základní psychologické poznatky
 • Komunikace. Argumetnace. Vyjednávání
 • Asertivita. Motivace. Řešení konfliktů,

6. Firemní procesy

 • Principy řízení organizace
 • Zásady firemní kultury
 • Povinnosti organizace v oblasti BOZP

7. Společenské vstupování

 • Základní pravidla společenského kontaktu v pracovní prostředí
 • Sebeprezetnace v rámci firmy
 • Základní pravidla společenského styku
 • Pravidla gastronomie. Společenská setkání. Společenské akce.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

 • Pro posluchače kurzu jsme připravili podrobná skripta v rozsahu přibližně 200 stran. 

LEKTOŘI:

 • V kurzu vyučuje tým zkušených lektorů: Ing. Alena Císařová, Ing. Libuše Pirklová, Ing. Martin Řepa, Mgr. Kateřina Hamrová, PhDr. David Hanuš, Tomáš Parašín.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu.

KDY KURZ PROBÍHÁ:

Kurz nabízíme ve dvou variantách:

 • Dopolední kurz probíhá od 8 do 13 hodin
 • Odpolední kurz probíhá od 14 do 19 hodin

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Bělehradská 643/77, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin. Zkušený personál Vám rád dopoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 222 543 330. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

POZNÁMKA:

 • Nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA. Nevíte, jak na to? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

PŘEČTĚTE SI, JAK KURZ HODNOTÍ JEHO ABSOLVENTI:

 • "S kurzem jsem spokojená. Opravdu mě bavil. Lektoři jsou skvělí." M. Gabrielová
 • "Kurz určitě doporučuji, je velmi užitečný a praktický. Lektory hodnotím na jedničku." Š. Fajtlová
 • "Kurz byl vynikající a velmi prospěšný." J. Fridrichová

CENTRUM SLUŽEB PRO PODNIKÁNÍ S.R.O.

 • Jsme vzdělávací společnost se zaměřením na rekvalifikační kurzy.
 • Pro naše vzdělávací programy jsme získali akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a autorizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 • V naší nabídce najdete 50 vzdělávacích kurzů.
 • Náš lektorský tým se skládá z 30 lektorů, kteří jsou odborníci s letitou praxí.
 • Výuka probíhá v malých skupinách posluchačů, což nám umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
 • Výuka je zaměřená na využití vyučované látky v praxi.
 • Podívejte se na naše videa, která obsahují rozhovory s lektory i posluchači kurzů: https://www.youtube.com/channel/UC4FG79eUaQLUYHCmJq9P8Rg
 • Naše učebny jsou v centru Prahy (snadno dostupné i pro mimopražské posluchače).
 • Více informací získáte na www.sluzbyapodnikani.cz

Pokud potřebujete získat jakékoliv další informace, kontaktujte nás na tel. číslech: 775 583 697, 222 543 330 nebo na e-mailové adrese: info@sluzbyapodnikani.cz. Rádi se Vám budeme věnovat.

Pořadatel

Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Místo a termíny

Bělehradská 643/77, 120 00 Praha

16. 8. – 30. 9. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 16 800 Kč s DPH
- 20% 21 000 Kč
Chci tento termín

Nezávazná objednávka