Lektor dalšího vzdělávání - Brno - rekvalifikační kurz s profesní zkouškou - kombinovaná výuka

Termín
25. 8. – 29. 9. 2017  + další 3 termíny
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 8 990 Kč s DPH

Kurz Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům v soukromých firmách a vzdělávacích agenturách zabývajících se výukou dospělých. Rekvalifikační kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat schopnosti a dovednosti pro práci lektora dalšího vzdělávání. Kurz je vhodný také pro interní lektory ve firmách, pro osoby, které se již zabývají vzdělávací či poradenskou činností.

Součástí kurzu je i profesní zkouška Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností

Obsah kurzu:

 • Je dán NSK – Lektor dalšího vzdělávání
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Počet hodin výuky:  100 hodin - z toho 40 hodin prezenčně (5 dnů) a 60 hod distančně (e-learning)

Počet hodin zkoušek: 2-4 hodiny každý

Nabyté znalosti

 • Orientace v terminologii, kompetencích, metodách a formách výuky,
 • Principy zpracování obsahu a rozvrhu výuky do minutového scénáře
 • Orientace v oblasti identifikace vstupních znalostí a dovedností účastníků
 • Princip přípravy a formulace úloh pro účastníky vzdělávání, sestavení modelových situací
 • Principy a způsoby použití motivačních prvků ve výuce
 • Principy hodnocení účinnosti vzdělávání a nastavení vzdělávacích cílů
 • Principy podávání zpětné vazby účastníkům vzdělávání
 • Principy evaluace a validace vzdělávacího procesu

Dovednosti

 • Sestavit obsah a strukturu vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracovat obsah kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjistit úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Srozumitelně, adekvátně a účelně prezentovat vzdělávací obsah výuky s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozborů příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Připravit, řídit a vyhodnotit modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávat samostatné a skupinové práce účastníkům vzdělávacího programu
 • Vyhodnotit účinnost vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Získané kompetence:

 • Rozpracování cílů a obsahu kurzu včetně požadovaných kompetencí do detailního plánu a rozvrhu vzdělávání.
 • Volba a příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek.
 • Zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů.
 • Příprava a sestavování prezentací.
 • Příprava scénářů a materiálně technického zajištění modelových situací a dalších činností.
 • Navazování vztahu s účastníky dalšího vzdělávání a dohody pravidel a průběhu vzdělávání.
 • Motivování účastníků vzdělávacího programu.
 • Vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu.
 • Prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů.
 • Vedení a řízení tréninku a procvičování dovedností a kompetencí, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení modelových situací a dalších činnosti účastníků, vč. využití didaktické techniky.
 • Vedení a řízení diskuzí, vč. využití didaktické techniky.
 • Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku.
 • Poskytování individuálních konzultací.
 • Zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků.
 • Vedení dokumentace kurzu.

Kurz je ukončen profesní zkouškou  "Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)"

Podrobnosti a přihlášky posílejte na adresu: LPodmolikova@poc-sluzba.cz

Pořadatel

Počítačová služba s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.

Místo a termíny

Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno

25. 8. – 29. 9. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: výuka vždy v pátek od 8:00 do 14:45 hod - v ceně kurzu je profesní zkouška "Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)", speciální výukové texty a přístup na e-learnigový portál

13. 10. – 24. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: výuka vždy v pátek od 8:00 do 14:45 hod - v ceně kurzu je profesní zkouška "Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)", speciální výukové texty a přístup na e-learnigový portál

Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

25. 8. – 29. 9. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: výuka vždy v pátek od 8:00 do 14:45 hod - v ceně kurzu je profesní zkouška "Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)", speciální výukové texty a přístup na e-learnigový portál

13. 10. – 24. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: výuka vždy v pátek od 8:00 do 14:45 hod - v ceně kurzu je profesní zkouška "Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)", speciální výukové texty a přístup na e-learnigový portál

Nezávazná objednávka