Základy podnikání - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (v rozsahu 158 hodin teoretické výuky)

Termín
24. 10. – 13. 12. 2017  + další 2 termíny
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 14 950 Kč s DPH

V případě, že požadujete kurz zdarma, žádost o rekvalifikaci musíte podat na Úřad práce minimálně 30 dnů před jejím zahájením. Přihlaste se na konkrétní termín kurzu co nejdříve, obratem Vám zašleme bližší informace.  

Cílem kurzu je seznámit začínající podnikatele nebo zájemce o podnikání s jejich právy a povinnostmi vůči státu, jednotlivým institucím (Finanční úřad, Živnostenský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, atd.) a vůči ostatním podnikatelským subjektům a zákazníkům. Uchazečům jsou vysvětleny základy marketingu a psychologie prodej. Účastníci kurzu se dále naučí vypracovat a obhájit vlastní podnikatelský záměr.

 

Obsah kurzu:

 • Legislativní rámec podnikání
 • Ekonomika a účetnictví podnikatele
 • Výpočetní technika, práce s informačními zdroji
 • Marketing
 • Podnikatelský záměr
 • Základy komunikace
 • Management času

 

Absolvent umí:

 • orientovat se v oblasti pracovního práva, pravidel bezpečnosti a hygieny práce
 • používat při komunikaci efektivní komunikační techniky
 • zvládat negativní jednání na pracovišti – s kolegy nebo klienty
 • aplikovat v praxi psychologii jednání s klientem včetně využití pravidel společenského chování
 • založit novou firmu
 • aplikovat daňové a právní zákony a předpisy na podnikatelskou praxi
 • zpracovat a obhájit podnikatelský záměr
 • zpracovat základní ekonomické podklady včetně daňové evidence
 • vést efektivně obchodní jednání

 

Absolvent zná:

 • pojmy z oblasti pracovního práva, bezpečnosti a hygieny práce
 • legislativní rámec podnikání
 • principy a metody komunikačních technik včetně neverbální komunikace
 • základy a principy asertivity
 • zásady společenského chování
 • podmínky pro založení nové firmy
 • principy ekonomiky podnikání
 • marketingové principy
 • zásady psychologie prodeje

 

Cílová skupina:

 • Všichni, kteří se chystají na svoji vlastní podnikatelskou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné (fyzické osoby – OSVČ)

 

Způsobem ukončení kurzu je závěrečný test, který se skládá ze dvou částí: 1. Teoretický test, 2. Prezentace a obhajoba zpracovaného podnikatelského záměru

 

Pořadatel

Počítačová služba s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.

Místo a termíny

Kvítková 4703, 760 01 Zlín

24. 10. – 13. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 950 Kč s DPH
Chci tento termín

1. 11. – 20. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 950 Kč s DPH
Chci tento termín

Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

2. 11. – 15. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 14 950 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka