Základy podnikání - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT (v rozsahu 158 hodin teoretické výuky)

Pořadatel kurzu nevypsal žádné další termíny