Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace

Termín
22. 1. – 20. 2. 2018  + 1 další termín
Místo
Brno
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 8 990 Kč s DPH

V případě, že požadujete kurz zdarma, žádost o rekvalifikaci musíte podat na Úřad práce minimálně 30 dnů před jejím zahájením. Přihlaste se na konkrétní termín kurzu co nejdříve, obratem Vám zašleme bližší informace.  

Kurz Personalista (kód: 62-007-N) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům v soukromých firmách, ve státní správě a samosprávě. Personalista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

Součástí kurzu je zkouška profesní kvalifikace Personalista (kód: 62-007-N)

Počet hodin výuky: 

 • 48 hodin prezenčně
 • 88 hodin distančně (e-leaning)

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Obsah kurzu je dán Národní soustavou kvalifikací pro kvalifikaci Personalista:

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
 • Orientace v oblasti personálního managementu.
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování kolektivního vyjednávání
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Využívání prostředků výpočetní techniky

 

Nabyté znalosti:

 • orientace v pracovně právní legislativě – zákoník práce, předpisy upravující mzdy a platy, BOZP, PO, …
 • orientace v typech organizačních struktur, včetně pravomocích statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců
 • principy identifikace obsahu činnosti profesí ve firmě  - zpracování profesiogramu
 • principy zajišťování normativního vzdělání a dalšího odborného a profesního vzdělávání
 • principy kariérového růstu zaměstnanců ve firmě
 • principy odměňování, vč. nastavení podmínek pro bonusy a prémie
 • orientace v Národní soustavě kvalifikací a Národní soustavě povolání
 • principy kolektivního vyjednávání a tvorby kolektivní smlouvy

 

Dovednosti:

 • aplikovat znalosti z pracovněprávní legislativy – připravit a aktualizovat pracovněprávní dokumentaci (pracovní smlouvy, mzdové výměry, vnitřní směrnice, pracovní řády, dokumentaci k pracovně lékařským prohlídkám, BOZP, …)
 • zajištění administrativy a pracovně právní dokumentace, vedení osobních složek zaměstnanců, archivace,
 • zpracování popisů pracovních míst (profesiogramů)
 • připravit podklady pro analýzu vzdělávacích potřeb včetně návrhu forem a metod výuky,
 • připravit a zorganizovat školení pro zaměstnance (normativní kurzy, kurzy a školení dalšího vzdělávání, …)
 • připravit podklady pro plánování lidských zdrojů a náborů nových zaměstnanců
 • využívat pro personální práci a činnosti výpočetní techniku – vytvořit a upravit textový dokument, používat funkce a vzorce v tabulkovém kalkulátoru pro zpracování podkladů, včetně vytvoření grafu z hodnot v tabulce, vytvořit a upravit prezentaci, vyhledat informace na internetu, pracovat s elektronickou poštou.

 

Získané kompetence:

 • Orientace v pracovněprávní problematice, dokumentaci, archivaci atd.
 • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
 • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
 • Zpracování podkladů pro vedení firmy pro vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
 • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.

Pořadatel

Počítačová služba s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.

Místo a termíny

Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno

22. 1. – 20. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a zkouška profesní kvalifikace

12. 3. – 10. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 8 990 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a zkouška profesní kvalifikace

Nezávazná objednávka