Asistent/ka, sekretář/ka (62-008-M) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace

Termín
24. 1. – 15. 2. 2018  + další 2 termíny
Místo
Brno
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 6 490 Kč s DPH

V případě, že požadujete kurz zdarma, žádost o rekvalifikaci musíte podat na Úřad práce minimálně 30 dnů před jejím zahájením. Přihlaste se na konkrétní termín kurzu co nejdříve, obratem Vám zašleme bližší informace.  

Kurz Asistent/ka, sekretář/ka  (kód: 62-008-M) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým požadavkům v soukromých firmách, ve státní správě a samosprávě. Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých, komunikuje uvnitř i vně firmy a podílí se na organizaci operativních činností.

Součástí kurzu je i zkouška profesní kvalifikace  Asistent/ka, sekretář/ka  (kód: 62-008-M)

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností

Počet hodin výuky: 

 • 40 hodin prezenčně
 • 40 hodin distnačně (e-learning)

Obsah kurzu:

Je dán NSK – Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M)

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce je rekvalifikační kurz zdarma.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte, pomůžeme Vás se zajištěním úhrady.

 

Nabyté znalosti:

 • zpracování dat s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu
 • náležitosti a formy zápisu z průběhu pracovní porady
 • vyřizování korespondence a vyhotovit podnikové písemnosti
 • znalost využívání elektronické pošty a komunikace prostřednictvím datových schránek
 • základy řízení a organizace práce v sekretariátu
 • zajišťování kancelářského vybavení, materiálu a potřeb sekretariátu
 • znalost povinností organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům
 • principy řízení organizace  
 • znalost obecných zásad firemní kultury a její aplikace
 • pravidla efektivního telefonování
 • schopnost řešení konfliktů souvisejících s plněním úkolů sekretářky
 • základní pravidla společenského kontaktu
 • základní společenské akce
 • zásady sebeprezentace v rámci firmy
 • základní pravidla gastronomie 
 • pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
 • znalost systémů vedení spisové služby
 • základní pravidla a postupy skartačních řízení, zákon o archivaci
 • znalost zákona o ochraně osobních údajů

 

Dovednosti:

 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji
 • Vedení administrativy
 • Příprava podkladů a formálních dokumentů         
 • Uplatňování firemních procesů
 • Počítačová způsobilost                               
 • Ekonomické povědomí                               
 • Právní povědomí                                         

 

Získané kompetence:

 • Efektivní komunikace a kooperace (spolupráce)
 • Uspokojování zákaznických potřeb       
 • Řešení problémů
 • Plánování a organizování práce 
 • Komunikace s obchodními partnery
 • Získávání a orientace v informacích  

 

Pořadatel

Počítačová služba s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.

Místo a termíny

Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno

24. 1. – 15. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 6 490 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a zkouška profesní kvalifikace. Výuka vždy v pondělí+úterý+středa od 8:00 do 13:00 hod

24. 1. – 15. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 6 490 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a zkouška profesní kvalifikace. Výuka vždy v pondělí+úterý+středa od 8:00 do 13:00 hod

21. 2. – 15. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 6 490 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 524
Upřesnění ceny: V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a zkouška profesní kvalifikace. Výuka vždy v pondělí+úterý+středa od 8:00 do 13:00 hod

Nezávazná objednávka