Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na AutoCAD a Inventor) – rekvalifikační kurz

Termín
24. 7. – 10. 8. 2017  + dalších 8 termínů
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 13 240 Kč s DPH

Základní informace

Rekvalifikační školení s využitím aplikací AutoCAD® a Autodesk® Inventor®. 
Číslo pověření MSMT-28924/2015-1/682.

Navrhujte a utvářejte svět kolem sebe pomocí výkonných a flexibilních funkcí softwaru AutoCAD® Pomocí možností tvorby digitálních prototypů s aplikací Autodesk® Inventor® vytvářejte, spravujte a dodávejte vynikající produkty. V našem profesionálním Autodesk Authorized Training Center pod vedením certifikovaných profesionálních lektorů budete dynamicky vtáhnuti do světa konstruování a navrhování. Jelikož v našem ATC pracujeme vždy s nejnovějšími verzemi aplikací, neztratíte kontakt s reálným světem.

A proč AutoCAD? AutoCAD je stále nejrozšířenějším CAD software v ČR a na Slovensku. Je to univerzální CAD systém, který je multioborový. Pokud se naučíte navrhovat a zpracovávat vaše projekty v AutoCADu, nebude pro vás problém pracovat i v oborových cad systémech (AutoCAD Mechanical) nebo v jiných CAD systémech, například CorelCAD, ZW CAD nebo Bricscad. Také je to ten správný základ pro vyšší systémy Autodesk INVENTOR, REVIT nebo CIVIL 3D.

Jelikož je tato rekvalifikace zaměřena na strojírenství, pak vcelku logicky jako další krok po AutoCADu je zaměření na Autodesk® Inventor®, která nabízí profesionální nástroje k navrhování, dokumentaci a simulaci 3D strojírenských výrobků. Pomocí možností tvorby digitálních prototypů lze vytvářet, dodávat a spravovat vynikající produkty.

 

Certifikace

 • Na závěr kurzu obdrží posluchači originál Autodesk certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní platností.
 • Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT.

 

Zaměření kurzu

 • Rekvalifikační kurz  je určen začínajícím uživatelům počítačového navrhování bez předchozích zkušeností s používáním CAD aplikací.
 • Rekvalifikační kurz je určený pro projektanty a návrháře ve strojírenství pro zpracování 3D digitálního návrhu a vytvoření či úpravu technické dokumentace na počítači.
 • Cílem rekvalifikace je předat a naučit znalostem potřebným pro 2D navrhování a konstruování průmyslových projektů s využitím aplikace AutoCAD a Autodesk Inventor v efektivním zpracování 2D dokumentace a tisku s praktickými 3D návrhy digitálních prototypů.

 

Studijní materiály

V ceně kurzu publikace profesionálních instruktorů AutoCAD a Inventor – názorný průvodce nebo dle aktuální nabídky Cpress, nebo GRADA.

 

Jak postupovat v případě financování kurzu Úřadem práce?

http://www.nicom.cz/pomoc-rekvalifikace

 

Obsah kurzu
První rekvalifikační blok

 • Seznámení s AutoCADem
 • Zobrazení objektů
 • Kreslení základních objektů
 • Manipulace s objekty
 • Organizace kreslení a informační příkazy
 • Změny a modifikace objektů
 • Komentáře ve výkrese
 • Šrafování objektů
 • Kótování
 • Práce s nástroji pro znovuvyužitelné objekty
 • Vytváření objektů křivek ve výkrese
 • Rozvržení a vykreslování
 • Vytvoření šablon výkresů
 • praktická cvičení provázejí celý kurz a je jim věnován i samostatný blok

Druhý rekvalifikační blok

 • Kreslení dalších objektů
 • Pokročilá manipulace s objekty a daty
 • Kótování a komentáře - pokročilé techniky
 • Měřítko poznámek
 • Pokročilé nástroje (DC, palety, ...)
 • Bloky a atributy
 • Dynamické bloky - základní praktiky
 • Správa hladin a nejlepší praktiky
 • Rozvržení a pohledy pokročilé praktiky
 • Vykreslování (konfigurace a publikování)
 • Pokročilé metody vytváření tabulek
 • Praktická cvičení provázejí celý kurz a je jim věnován i samostatný blok

Třetí rekvalifikační blok

 • Uživatelské prostředí aplikace Inventor
 • Návrh parametrických částí a základní náčrty
 • Základní techniky náčrtů
 • Základní návrhy modelů
 • Detailní návrhy modelů
 • Přehled kompletace návrhu
 • Umístění, vytvoření a konstruování komponent
 • Základní nástroje montáže
 • Základy vytváření pohledů
 • Kótování, komentáře a tabulky
 • Komentáře pro kompletaci výkresů
 • Zdroje a standardy výkresů
 • Praktická cvičení provázejí celý kurz a je jim věnován i samostatný blok

Čtvrtý rekvalifikační blok

 • Rozšířené možnosti nastavení modelu
 • Modelování Multi-body
 • 2D a 3D techniky náčrtů
 • Nástroje pro vytváření pokročilé geometrie
 • Analytické nástroje
 • Vytváření a editace základních ploch
 • Import ploch a nástroje pro opravu ploch
 • Použití iPrvků a iSoučástí pro efektivní práci s modely součástí
 • Import a export dat
 • Otisky a Decal funkce
 • Pokročilé nástroje výkresů (tabulky iSoučástí, výkresové pohledy ploch, vlastní načrtnuté symboly)
 • Přidání poznámek (zápisník inženýra)
 • Praktická cvičení provázejí celý kurz a je jim věnován i samostatný blok

 

Co se naučíte
První rekvalifikační blok – První kroky

V úvodu se seznámíte s obsahem kurzu a s veškerými poskytovanými výhodami pro absolventy rekvalifikačního kurzu. Dále se seznámíte s grafickým prostředím AutoCADu a možnostmi jeho základních úprav tak, jak je to pro uživatele nejpříjemnější, aniž byste ztratili některou z výhod práce v tom či jiném uspořádání pracovní obrazovky.

Princip práce

Dále se seznámíte s principem práce v AutoCADu, naučíte se využívat nástrojů hladin, ve kterých se jednotlivé objekty vytváří a které objektům přiřazují globální vlastnosti jako je barva, typ čáry, tloušťka čáry a další. Správce hladin pak umožňuje řídit viditelnost jednotlivých hladin, zamykání hladin vůči modifikacím a také například zakazuje tisk vybraných hladin.

Vytváření objektů a jejich zobrazení

V dalších dnech se seznámíte s širokou škálou zobrazovacích příkazů, abyste byli schopni velice rychle najít místa na výkrese, která aktuálně potřebujete. Samozřejmě hlavní náplní pak budou následně příkazy pro vytváření samotných objektů. Sami brzy zjistíte, že příkazy jsou velice intuitivní a vždy vám nabídnou patřičné možnosti pro realizaci vašeho projektu, počínaje jednoduchou úsečkou přes oblouky a kružnice až po 2D křivky.

Úprava objektů

Neméně důležitými jsou také modifikační příkazy pro úpravu nakreslených objektů. Ty vám umožní dotáhnout vaše objekty k vašim představám. V závěrečných dnech se naučíte pracovat s textem a jeho styly, objekty okótovat a připravit výkresy pro tisk nebo prezentaci.

Druhý rekvalifikační blok – Pokročilé techniky

Hned na úvod se budeme věnovat pokročilým technikám kreslení, modifikací a kótování. Ukážeme si jak používat nástroje pro revize ve výkrese, představíme si k čemu používat nástroje hraniční křivky a oblasti, aby čas strávený nad projektem byl opět o něco kratší. Dále se seznámíme s pokročilými technikami výběru objektů, například na základě jejich vlastností. Představíme si textová pole, načtení externího textu a doplníme modifikaci kót.

Bloky a atributy

Pro často využívané objekty je nejvýhodnější využívat bloky. Představíme si nástroje pro správu bloků, zopakujeme definici bloků statických a přidáme negrafické informace – atributy. Pro zvýšení efektivity bloků si představíme bloky dynamické, kdy si dokážeme, že například pro různé typy dveří, různé šířky a různou orientaci nám postačí blok jediný.

Externí reference

Co vše a jak lze připojit do výkresu AutoCADu? Jak pracovat na sdílených dokumentech v týmu? Jak nastavit projekt a jak správně odeslat soubor mailem? To vše si představíme v pasáži o externích referencích.

Hladiny, tisk a tabulky

Pokročilá správa hladin AutoCADu, využití vlastních filtrů a filtrů vlastností, proč využívat správce stavů hladiny. Další nástroje, které přináší výkresový prostor - nepravidelné výřezy, využití pojmenovaných pohledů, změna měřítka textu a kót, nastavení tisku, přehled stylů, práce se sadou listů. Rychlé zopakování stylů tabulek a vložení jednoduché uživatelské tabulky. Vytvoření živých tabulek a jejich aktualizace, extrakce dat do tabulky nebo externího souboru, vložení tabulek z jiných aplikací.

Třetí rekvalifikační blok – vstupujeme do 3D prostoru

Na úvod hned využijeme znalosti z AutoCADu pro vytváření jednoduchých i složitějších profilů. Seznámíme se s workflow a prostředím aplikace Inventor.

Prvky a součásti

Na vytvořené profily použijeme nástroje pro vytvoření 3D tělesa nebo plochy. Tak vzniknou tzv. prvky, které budou tvořit konečnou součást. Nezbytnými kroky pro vznik součásti budou také nástroje pro úpravu. Jedná se o základní techniky vytváření modelů, jako je vytažení, rotování, tažení, začneme využívat konstrukčních pomůcek rovin, os a bodů a přidáme modelům detaily typu zaoblení, sražení, pole prvků, vytvoříme díry, závity, žebra a skořepiny.

Sestavy

Dalším důležitým krokem je sestavení jednotlivých modelů do konstrukčního celku. Představíme si způsoby vkládání modelů do sestavy, vkládání standardizovaných prvků, stanovíme vazby mezi modely a ukážeme si kde najít a aktualizovat vlastnosti sestavy. Jelikož aplikace Inventor má soubory modelů provázány, představíme si také vznik nového modelu přímo v sestavě na základě vložené geometrie stávajících modelů.

Výkresy

V této části si představíme výkresy součástí nebo sestav. Naučíte se vytvářet pohledy modelů, přiřazovat jim měřítka, vytvářet detaily a řezy a přidávat poznámky: kóty, text, tabulky, značky drsnosti a svarů atd. Na závěr se seznámíte se standardy výkresů.

Reprezentace

V závěrečné části si představíme tvorbu reprezentace sestav, jejich rozložení či sestavení a uložení do video formátu.

Čtvrtý rekvalifikační blok – zdokonalujeme se v parametrickém modelování

V této části použijeme rozšířené možnosti nastavení modelu, seznámíme se a budeme používat Modelování Multi-body (více těles v jedné součásti), pronikneme do dalších technik 2D a 3D náčrtů a naučíme se používat nástroje pro vytváření pokročilé geometrie a analytické nástroje.

Plochy

V dalším části kurzu se budeme věnovat plošnému modelování a jeho technikám. Budeme vytvářet a editovat základní plochy, provádět import ploch a využívat nástroje pro opravu ploch.

Inteligentní prvky a součásti

V této fázi kurzu si zjednodušíme navrhování různými variantami prvků či součástí různých velikostí. Naučíme se tvořit a využívat tzv. iPrvky a iSoučásti pro efektivní práci s modely součástí. Nezapomeneme také na možnosti importu a exportu dat.

A znovu ty výkresy

V závěrečné části se naučíme využívat pokročilé nástroje výkresů (tabulky iSoučástí, výkresové pohledy ploch, vlastní načrtnuté symboly) a naučíme se využívat zápisník inženýra pro práci s poznámkami během projektu.

 

Certifikace

Na závěr kurzu obdrží posluchači originál Autodesk certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní platností.
Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci, které vydáváme na základě pověření MŠMT.

Pořadatel

NICOM, a. s.
NICOM, a. s.

Místo a termíny

Smetanova 341/3, 602 00 Brno

24. 7. – 10. 8. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Smetanova 3, 602 00 Brno, tel.: +420 541 240 336, email: brno@nicom.cz, www.nicom.cz

13. 9. – 3. 10. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Smetanova 3, 602 00 Brno, tel.: +420 541 240 336, email: brno@nicom.cz, www.nicom.cz

23. 10. – 21. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Smetanova 3, 602 00 Brno, tel.: +420 541 240 336, email: brno@nicom.cz, www.nicom.cz

Zenklova 32/28, 180 00 Praha

2. – 23. srpna 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Zenklova 28, 180 00 Praha 8 - Palmovka, tel.: +420 222 231 100, email: praha@nicom.cz, www.nicom.cz

4. – 25. října 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Zenklova 28, 180 00 Praha 8 - Palmovka, tel.: +420 222 231 100, email: praha@nicom.cz, www.nicom.cz

1. – 22. listopadu 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Zenklova 28, 180 00 Praha 8 - Palmovka, tel.: +420 222 231 100, email: praha@nicom.cz, www.nicom.cz

Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava

28. 8. – 19. 9. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava , tel.: +420 602 525 529, email: ostrava@nicom.cz, www.nicom.cz

16. 10. – 14. 11. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava , tel.: +420 602 525 529, email: ostrava@nicom.cz, www.nicom.cz

22. 11. – 14. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 13 240 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: Hrabákova 1861/1, 702 00 Ostrava , tel.: +420 602 525 529, email: ostrava@nicom.cz, www.nicom.cz

Nezávazná objednávka