Počítačová gramotnost (dle sylabů ECDL Core)

Místo
Praha
Cena

Pro koho je kurz určen:

Absolvent kurzu úspěšným absolvováním jednotlivých modulů M2 až M14 nabyde základní znalosti počítačové gramotnosti

Naučíte se:
Program ECDL Core pokrývá základní, běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Počet hodin: 41 hodin na každý modul a nejméně musí účastník absolvovat dva moduly

Obsah kurzu:

 • Modul 02 – Základy práce s počítačem a správa souboru
 • Modul 03  Zpracování textu
 • Modul 04  Práce s tabulkami
 • Modul 05  Použití databáze
 • Modul 06  Prezentace
 • Modul 07  Základy práce s internetem a komunikace
 • Modul 09  Úpravy digitálních obrázků
 • Modul 10  Tvorba webových stránek
 • Modul 12  Bezpečné používání informančních technologií
 • Modul 13  Plánování projektů
 • Modul 14  Spolupráce a výměna informací na internetu

Osvědčení: Osvědčení o rekvalifikaci

Zakončení: Způsob ověření získaných znalostí a dovedností bude splňovat náležitosti stanovené v § 4 vyhlášky č. 176/2009 Sb., a zároveň budou dodrženy podmínky, ke kterým se zavázalo testovací středisko v rámci mezinárodních pravidel konceptu ECDL (např. vyučující nesmí být totožný s osobou, která bude provádět testování v odpovídající oblasti).

Číslo akreditace: MSMT-21253/2015-1/484

Výuka probíhá: v Počítačové škole Gopas (Praha, Brno), termín je dle dohody, vždy od 9:00 do 16:00 s přestávkou na oběd, (vyučovací hodina = 45 min.).

Pro informace ohledně ceny prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. čísle 234 064 125 či prostřednictvím e-mailové adresy info@gopas.cz.

Pořadatel

GOPAS, a.s.
GOPAS, a.s.

Místo konání

Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha

Nezávazná objednávka