REKVALIFIKAČNÍ KURZ Montér zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) - získání profesní kvalifikace

Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 25 000 Kč s DPH

Jedná se o rekvalifikační kurz k získání profesní kvalifikace konaný ve spolupráci s Cechem zateplovacích systémů.

Autorizovaná osoba: AKADEMIE ŘEMESEL PRAHA – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52

Cílem tohoto rekvalifikačního programu je připravit uchazeče na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Montér zateplovacích systémů (kód: 36-022-H) dle zákona č. 179/2006 Sb. a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Uchazeč absolvuje rekvalifikační program v celkovém rozsahu 200 hodin. Teoretická výuka v rozsahu 40 hodin je zaměřena na získání potřebných teoretických vědomostí a probíhá v odborných učebnách. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Výuka odborné praxe v rozsahu 160 hodin je zaměřena na nácvik dovedností a praktických činností. Výuka praxe probíhá v odborných dílnách školy (160 hodin), které jsou vybaveny v souladu s požadavky příslušného hodnoticího standardu. Délka vyučovací hodiny praktické výuky je 60 minut. Praktická výuka může probíhat také na pracovištích zaměstnavatelů a ve firmách (až 40 hodin z daných 160).

Získané osvědčení o profesní kvalifikaci Montér zateplovacích systémů je žádaná profesní kvalifikace (specializace) při montáži materiálů k zateplení budov včetně fasádní omítky.

 

Naučíme Vás odborné způsobilosti Tesař dle klasifikačního standardu v Národní soustavě kvalifikací:
Název - Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov 3
Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov 3
Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek zateplování obvodového pláště budov kontaktními systémy 3
Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky 3
Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro zateplovací práce 2
Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním 2
Výpočty zateplovaných ploch a spotřeby materiálů 3
Příprava podkladu pro zateplovací systém 2
Zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem 3
Provádění povrchových úprav kontaktního zateplovacího systému omítkami včetně barevných nátěrů 3
Zateplování vodorovných konstrukcí – podlah a stropů 2
Zateplování podzemních částí budov a soklů 3
 

Systém výuky v kurzu (200 hodinová dotace): Výuka teorie probíhá 2x týdně po dobu 4 měsíců v odpoledních hodinách od 14:00 hodin.

Celková cena rekvalifikačního programu k získání profesní kvalifikace: 25 000 Kč. Částka zahrnuje: 15 000 Kč za kurz, 10 000 Kč za zkoušku před autorizovanou osobou.

Cenu za rekvalifikační kurz a zkoušku hradí sám uchazeč, nezaměstnaným osobám Úřad práce nebo případně zaměstnavatel v rámci zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Termíny kurzu:
Během školního roku zahajujeme dva kurzy: koncem září a v únoru.

Úhrada finanční částky: bankovním převodem nebo v hotovosti při zahájení kurzu či zkoušky.

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č. účtu 476337303, kód banky 0300, variabilní symbol-rodné číslo uchazeče.

Těšíme se na Vás!

Pořadatel

Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294

Lektor

Milan Papeš

Místo konání

Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha
Doplňující informace k ceně: Cena osvobozena od DPH.

Nezávazná objednávka