Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) - kombinovaná výuka - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace

Termín
15. 1. – 14. 2. 2018  + dalších 5 termínů
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 9 980 Kč s DPH

V případě, že požadujete kurz zdarma, žádost o rekvalifikaci musíte podat na Úřad práce minimálně 30 dnů před jejím zahájením. Přihlaste se na konkrétní termín kurzu co nejdříve, obratem Vám zašleme bližší informace.  

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým požadavkům pro tuto profesi. Absolvent najde uplatnění v oblasti péče o děti v domácnostech, v dětských skupinách nebo dětských koutcích. Pracovat může jak v zaměstnaneckém poměru, tak si může sám v tomto oboru založit živnost jako OSVČ.

Kurz je vhodný pro širokou věkovou skupinu - velmi dobré uplatnění nacházejí jak ženy, které se vrací do práce po rodičovské dovolené, tak i ty, které mají své vlastní děti již odrostlé a mají tak i vlastní zkušenosti s péči o ně.

Získané celostátně platné osvědčení Vás opravňuje i k získání vázané živnosti "Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu".

Formální výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace s celoživotní platností

Obsah kurzu - je dán standardem NSK:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cíl: Profesní kvalifikace v oblasti péče o děti v domácnostech a v dětských koutcích

Počet hodin výuky:  120 hodin teorie (64 hodin prezenčně + 56 hodin distančně) + 40 hodin praxe

Počet hodin zkoušek: 2,5 - 4 hodiny každý (písemná, ústní a praktická část dle standardu)

Nabyté znalosti:

 • Zásady a principy hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Zásady prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Zásady a principy poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Zásady hygienických návyků, které má dítě dodržovat.
 • Zásady správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Principy a zásady řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Etické principy při práci chůvy.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
 • Zásady provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

 

Dovednosti

 • Hlídání dětí v domácnosti klienta.
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
 • Poskytování první pomoci při úrazech a poranění dítěte.
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování.
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
 • Dodržování a aplikace zásad správného životního stylu podle věku dítěte.
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

 

Získané kompetence:

 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska

Pořadatel

Počítačová služba s.r.o.
Počítačová služba s.r.o.

Místo a termíny

Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno

15. 1. – 14. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění místa: 4. patro, učebna č. 521
Upřesnění ceny: v ceně jsou zahrnuty výukové materiály a přístup na e-learningový portál + profesní zkouška

Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

17. 1. – 23. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín

6. 2. – 23. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín

6. 3. – 27. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín

10. 4. – 25. 5. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín

3. 5. – 29. 6. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 9 980 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka