PERSONALISTA - MANAŽER LIDSKÝCH ZDROJŮ, REKVALIFIKAČNÍ KURZ, AKREDITOVANÝ MŠMT

Termín
21. 9. 2017 – 22. 2. 2018
Místo
Ostrava
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 19 850 Kč s DPH

ABSOLVENT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UMÍ APLIKOVAT VE SVÉ ČINNOSTI:
• personální strategii, její vypracování v systému ŘLZ, řízení a aplikaci v období změn
• výkonově řídit lidské zdroje a prezentovat je vedení společností a zaměstnancům
• nejmodernější trendy personálního řízení
• definovat a hodnotit pracovní pozici, navrhnout, plánovat systém odměňování, vč benefitů ve fiktivní společnosti
• efektivně a účinně realizovat systém – náboru, vzdělávání, hodnocení, odměňování atd.
• definovat úroveň kompetencí a jejich hodnocení
• na modelových situacích řídit personální útvary jako lídry změn ve společnostech
• zhostit se úlohy manažera Lidských zdrojů v procesu řízení znalostí
• plánovat motivační programy v podnikové praxi – vč. jejich sestavení
• správné nastavení cílů auditu a výběr osob vhodných pro vedení a zpracování auditu
• plánovat, vést a řídit vliv firemní kultury, její formování na konkurenceschopnost organizace
• organizovat praktický nácvik vedení pohovoru se zaměstnanci
• plánovat a sestavit pracovní popis

 

KURZ DOPORUČUJEME VŠEM:
• personálním ředitelům, HR manažerům
• majitelům firem a ředitelům společností
• specialistům personálních útvarů, kteří chtějí vybudovat moderní systém řízení lidských zdrojů
• a všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti lidských zdrojů s možností získání certifikátu na tuto profesní činnost

Pořadatel

DTO CZ, s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Místo a termíny

Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava

21. 9. 2017 – 22. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 19 850 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: v CENĚ KURZU JE ZAHRNUT VÝUKOVÝ MATERIÁL A OBČERSTVENÍ PO CELOU DOBU KURZU

Nezávazná objednávka