KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - dopolední akreditovaný MPSV podle Zákona o sociálních službách

Pořadatel kurzu nevypsal žádné další termíny