OBCHODNÍK S REALITAMI s ANGLIČTINOU se zajištěním práce po skončení kurzu

Termín
1. – 28. srpna 2017
Místo
Praha
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 21 000 Kč s DPH

Chcete se stát certifikovaným makléřem? Máte zájem komplexně se připravit na zkoušku z profesní kvalifikace Obchodníka s realitami a úspěšně tuto zkoušku vykonat? Tento rekvalifikační kurz vás naučí vše potřebné k úspěšné orientaci v oblasti procesů a postupů spojených s výkonem činnosti obchodníka s realitami. Navíc se díky kurzu naučíte i potřebnou odbornou angličtinu.

Kurz je určen zájemcům o práci realitního makléře, kteří nemají žádnou nebo minimální praxi v tomto oboru.

Zároveň slouží i těm, kteří si potřebují doplnit znalosti z oblasti nabídky a poptávky, efektivních postupů při prodeji a pronájmu nemovitostí, z oblasti práva a financí nebo také v základních otázkách makléře a podnikání.

Absolvování celého kurzu slouží také jako komplexní příprava pro úspěšné vykonání celé zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami.

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M – Obchodník s realitami.

Kurzy Sprint s.r.o. jsou od roku 2016 držiteli autorizace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro provádění zkoušky profesní kvalifikace Obchodník s realitami definovanou v návrhu Zákona o realitním zprostředkování. Ve vazbě na vázanou živnost pro výkon profese Obchodník s realitami bude absolvování této zkoušky od roku 2017/2018 POVINNÉ.

Kurz doporučuje Realitní komora ČR

Počet hodin: 126 vyuč. hodin

Obsah kurzu:

Kurz je složen ze 6 modulů, ve kterých se naučíte:

Modul právní a daňové minimum makléře

 • Orientovat v příslušných kapitolách Občanského zákoníku (č.89/2012Sb. v platném znění)
 • Orientovat v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.)
 • Orientovat v nezbytných náležitostech základní smluvní a procesní dokumentace
 • Orientovat v příslušných kapitolách insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.)
 • Orientovat v příslušných kapitolách zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.)
 • Orientovat v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno
 • Orientovat se v základních daňových předpisech při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně z přidané hodnoty při prodeji (pronájmu) nemovitostí

Modul Evropský etický kodex pro makléře (CEPI)

 • Jak realitní makléř prokazuje svoji kvalifikaci
 • Co vše je při výkonu své profese povinen dělat
 • Čeho se musí zdržet a co nesmí zatajit
 • Co jsou to předsmluvní informace
 • Jak řešit reklamace a stížnosti
 • Kdy může nebo nesmí realitní pracovník přijmout platbu za své služby
 • Kdo je vázán etickým kodexem CEPI
 • Co je cílem etického kodexu CEPI
 • Jak ochraňovat spotřebitele před nekalými praktikami realitního trhu

Modul Stavebnictví a oceňování nemovitostí

 • Orientovat se v základních ustanoveních stavebního zákona (č.183/2006 Sb. v platném znění)
 • Vysvětlit základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitostem
 • Popsat základní typy staveb, typy nosných a nenosných konstrukcí
 • Rozlišit a popsat základní stavební prvky
 • Popsat nejčastější vady a poruchy staveb mající vliv na jejich hodnotu
 • Orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci
 • Znát principiálně metody stanovení tržní hodnoty nemovitostí
 • Umět vysvětlit faktory ovlivňující tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitostí

Modul Informační technologie v praxi makléře

 • Obsluhovat hardwarové zařízení v praxi makléře (PC, tiskárna, skener, fotoaparát)
 • Vytvářet textové a tabulkové dokumenty
 • Zpracovávat fotografie a vytvářet prezentace

Modul Nabídka, poptávka a marketing v praxi makléře

 • Vytvořit inzerát v kontextu s požadavky a podmínkami realitních serverů
 • Postupy a procesy při zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
 • Procesy při zprostředkování převodu družstevních podílů
 • Orientovat se v aktuálním stavu realitního trhu a aktuálních trendech a segmentaci realitního trhu
 • Orientovat se v oblasti inzertních médií (internetová, tištěná apod.)
 • Jak úspěšně využít lokální marketing
 • Co je to MLS a jeho výhoda

Modul Financování nemovitostí

 • Jak fungují bankovní produkty
 • Způsoby financování nemovitostí
 • Orientovat se v dokumentaci související s realitním obchodem a financemi
 • Způsoby a možnosti zpracování obchodního případu v souvislosti s financováním

Modul Angličtina pro makléře

 • Naučíte se pojmenovat části domu, zahrady a garáže
 • Také budete znát slovíčka z oblasti místností a jejich vybavení
 • Budete umět popsat budovu a její vybavení
 • Rozdělíte typy nemovitostí
 • Naučíte se mluvit o městu a okolí
 • Získáte znalosti ohledně financování nemovitosti
 • Naučíte se užitečná slovíčka z oblasti vlastnictví a převodů
 • A také si vysvětlíme pravidla pro písemnou komunikaci, telefonování či obchodní jednání makléře

Vstupní požadavky: Kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je ukončené základní vzdělání, plnoletost (18 let), základní znalost obsluhy PC, angličtina na základní úrovni (dělá se vstupní test)

Závěrečná zkouška: Písemné a ústní ověření, praktické předvedení odborných způsobilostí

Zakončení: Získáte Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Číslo akreditace: MSMT-1643/2017-1/62

Výuka v pracovních dnech dle určeného rozvrhu.

Registranti Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA.  Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme jak na to.

Pořadatel

Kurzy Sprint s.r.o.
Kurzy Sprint s.r.o.

Místo a termíny

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha

1. – 28. srpna 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 21 000 Kč s DPH
Chci tento termín

Nezávazná objednávka