Účetnictví (s praktickým příkladem fiktivní firmy)

Termín
8. 1. – 8. 2. 2018  + dalších 5 termínů
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 11 000 Kč s DPH

Naučte se také aktivně využívat účetnictví v rámci svého povolání. Tento kurz je vhodný i pro úplné začátečníky, kteří s účetnictvím doposud nemají zkušenosti. Své si v něm však najdou i ti, kteří si chtějí doplnit své vědomosti a získat celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Vstupní požadavky: kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je minimálně ukončené středoškolské vzdělání výučním listem nebo maturitou.

Počet hodin: 120 vyučovacích hodin

Obsah kurzu:

Modul Základy účetnictví:

 • podstata, význam a funkce účetnictví, účetní doklady, účetní výkazy, účtový rozvrh
 • účtování na účtech, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • zaúčtování bankovních úvěrů a půjček, pohledávek a závazků z obchodních vztahů, poskytnutých a přijatých záloh, cizí měny v účetnictví
 • zásoby – způsob účtování A i B, inventarizace zásob
 • výpočet a účtování mezd, základy účtování DPH
 • dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční, pořízení, zařazení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, inventarizace u dlouhodobého majetku 

Modul Účetnictví pro pokročilé:

 • přijaté a poskytnuté zálohy s DPH, ostatní a jiné pohledávky a závazky, reklamace, zápočty
 • zúčtování se zaměstnanci, cestovní náhrady, účtování daní a dotací, opravné položky a odpisy pohledávek
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • účtování pohledávek a závazků vůči společníkům, založení společnosti, rozdělování hospodářského výsledku, rezervy
 • náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu
 • výpočet a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně z příjmů, účetní závěrka, uzavření účetnictví

​Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví:

 • účtování na skutečných dokladech – naúčtujete počáteční zůstatky, roztřídíte doklady, zaúčtujete z nich vyplývající účetní případy, vypočítáte mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku, zinventarizujete zůstatky na jednotlivých účtech, vyčíslíte účetní hospodářský výsledek, sestavíte účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát), sestavíte daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a účetnictví uzavřete
 • opakovací příklady a konzultace k probírané látce v modulu Základy účetnictví a v modulu Účetnictví pro pokročilé

Modul Daňová soustava ČR:

 • soustava daní, daňový řád, registrace k daním, daň z příjmů
 • silniční daň – Zákon o silniční dani, praktický příklad na silniční daň se sestavením daňového přiznání
 • daň z přidané hodnoty – Zákon o DPH
 • praktický příklad na DPH na reálných dokladech (evidence DPH, sestavení daňového přiznání, souhrnné hlášení)

​Závěrečná zkouška: písemnou formou v trvání maximálně 2 hodiny.

Zakončení: Posluchač musí úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování posluchač obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Číslo akreditace: MSMT-4145/2015-1/144

Dopolední výuka: 8:30 - 13:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně
Odpolední výuka: 14:30 - 19:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně
Víkendová výuka: pátek 16:30–19:45 a v sobotu 9:00–16:00 s přestávkou na oběd

Registranti Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA.  Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme jak na to.

 

RECENZE absolventů kurzu:

"Náplň kurzu hodnotím pozitivně. Nejvíce část praktického příkladu za použití reálných dokladů – velké plus. Lektorku hodnotím kladně, především její schopnost za relativně krátkou dobu (oproti 4 rokům střední školy) dostat do nás všechny potřebné informace. Oceňuji způsob “vyučování” a přístup – ochotu zodpovědět jakoukoli otázku. Za velké plus považuji uvádění množství příkladů z praxe a právě propojení teorie s praxí. Školící materiály hodnotím velmi kladně. Učebnice teorie byla logicky a přehledně uspořádaná. Byla zde důležitá fakta a potřebné informace bez zbytečné “omáčky”. Sbírka příkladů – spousta příkladů na veškerou probranou látku a situace."

"Kurz 100% splnil moje očekávání – ideální pro úvod a zasvěcení do účetnictví. U lektorky oceňuji okamžité vysvětlení probírané látky na reálných příkladech a dovysvětlení všech dopadů i mimo probíranou látku. Tento kurz jsem měl absolvovat před založením firmy, ušetřil by mi spoustu času a zbytečné práce."

"Náplň kurzu splnila moje očekávání. Témata byla výborně popsána jak v materiálech, tak paní lektorka vysvětlila látku i na příkladech, kterých bylo dostatečné množství. Rozvrh hodin byl náročný, ale také dostatečný a plně vytížený. Lektorka je odborník na svém místě, skvěle umí vysvětlit látku. Má velkou trplělivost a milý přístup k lidem. Od první hodiny jsem se na kurz těšila a bavilo mě to. Nemám negativní připomínky. Bylo to zkrátka fajn a určitě využiju dalších možností, které KURZY SPRINT nabízejí. Díky moc za příjemné prostředí a užitečně strávený čas."

Pořadatel

Kurzy Sprint s.r.o.
Kurzy Sprint s.r.o.

Místo a termíny

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha

8. 1. – 8. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

13. 2. – 15. 3. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

16. 2. – 28. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: víkendový kurz (pátek od 16:30 do 19:40 a sobota od 9:00 do 16:00)

5. 3. – 6. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec

8. 1. – 16. 2. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

5. 3. – 13. 4. 2018
zdarma od Úřadu práce nebo 11 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

Nezávazná objednávka