Účetnictví s účetním software POHODA (a s praktickým příkladem fiktivní firmy)

Termín
30. 10. – 7. 12. 2017  + 1 další termín
Místo
Cena
zdarma od Úřadu práce nebo od 15 000 Kč s DPH

Naučte se účetnictví podnikatelů s využitím software Pohoda. Nebude to suchá teorie. Naučíme vás pracovat s reálnými doklady a daňovými formuláři. Připravíme vás pro praxi. Vhodné pro začátečníky!

Chcete se stát samostatnou účetní nebo samostatným účetním a umět účtovat firmu od jejího založení přes rutinní i složitější účetní operace až po účetní závěrku. Získáte ucelené znalosti učetnictví, které snadno aplikujete v praxi. Součástí kurzu je také modul věnovaný čistě daním – dani z příjmů, DPH a silniční dani, o nichž byste měli mít jako účetní přehled. Získané vědomosti z kurzu procvičíte i v účetním programu POHODA, abyste byli připraveni pro praxi.

​Vstupní požadavky: kurz je akreditován MŠMT a vstupním požadavkem je minimálně ukončené středoškolské vzdělání výučním listem nebo maturitou a základní znalost obsluhy PC.

Počet hodin: 144 vyučovacích hodin

Obsah kurzu:

Modul Základy účetnictví:

 • podstata, význam a funkce účetnictví, účetní doklady, účetní výkazy, účtový rozvrh
 • účtování na účtech, pokladna, bankovní účet, ceniny, peníze na cestě
 • zaúčtování bankovních úvěrů a půjček, pohledávek a závazků z obchodních vztahů, poskytnutých a přijatých záloh, cizí měny v účetnictví
 • zásoby – způsob účtování A i B, inventarizace zásob
 • výpočet a účtování mezd, základy účtování DPH
 • dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční, pořízení, zařazení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, inventarizace u dlouhodobého majetku 

Modul Účetnictví pro pokročilé:

 • přijaté a poskytnuté zálohy s DPH, ostatní a jiné pohledávky a závazky, reklamace, zápočty
 • zúčtování se zaměstnanci, cestovní náhrady, účtování daní a dotací, opravné položky a odpisy pohledávek
 • přechodné účty aktiv a pasiv – časové rozlišení a dohadné účty
 • účtování pohledávek a závazků vůči společníkům, založení společnosti, rozdělování hospodářského výsledku, rezervy
 • náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu
 • výpočet a zaúčtování účetního hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně z příjmů, účetní závěrka, uzavření účetnictví

​Modul Praktický příklad z podvojného účetnictví:

 • účtování na skutečných dokladech – naúčtujete počáteční zůstatky, roztřídíte doklady, zaúčtujete z nich vyplývající účetní případy, vypočítáte mzdy a odpisy u dlouhodobého majetku, zinventarizujete zůstatky na jednotlivých účtech, vyčíslíte účetní hospodářský výsledek, sestavíte účetní výkazy (rozvahu a výkaz zisků a ztrát), sestavíte daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob a účetnictví uzavřete
 • opakovací příklady a konzultace k probírané látce v modulu Základy účetnictví a v modulu Účetnictví pro pokročilé

​Modul Daňová soustava ČR:

 • soustava daní, daňový řád, registrace k daním, daň z příjmů
 • silniční daň – Zákon o silniční dani, praktický příklad na silniční daň se sestavením daňového přiznání
 • daň z přidané hodnoty – Zákon o DPH
 • praktický příklad na DPH na reálných dokladech (evidence DPH, sestavení daňového přiznání, souhrnné hlášení)

Modul Účetní software POHODA:

 • uživatelské nastavení software POHODA, zavedení účetní jednotky
 • modul pokladna, banka, faktury vydané, faktury přijaté, zálohové faktury
 • modul majetek, sklady
 • modul personalistika a mzdy
 • zpracování praktického příkladu v software Pohoda

​Závěrečná zkouška:

 • písemnou formou
 • zkouška trvá maximálně 2 hodiny.

Zakončení: Posluchač musí úspěšně absolvovat závěrečnou zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování posluchač obdrží Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Číslo akreditace: MSMT-4145/2015-1/144

Dopolední výuka: 8:30 - 13:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně
Odpolední výuka: 14:30 - 19:40 hod, kurz probíhá 3-4x týdně

Registranti Úřadu práce ČR, mohou tento kurz získat ZDARMA.  Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme jak na to.

 

RECENZE absolventů kurzu:

"Náplň kurzu hodnotím velice pozitivně, jelikož splnil všechna má očekávání. Je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, případně si určité věci ujasnit a osvojit. Pro mě osobně byl nejzajímavější praktický příklad, jelikož se pracovalo s reálnými doklady a mohla jsem si vyzkoušet, jak to skutečně probíhá v praxi.Všichni lektoři jsou úžasnými profesionáli a je patrná jejich několikaletá praxe v oboru. Kladně ohodnocuji také kativní přístup a ochotu a schopnost zodpovědět každou otázku. Lektoři také často zmiňují příklady z praxe, což je velice užitečné.Studijní materiály jsou výborné, nijak rozsáhlé, což oceňuji a pojímají skutečné to nejdůležitější co je potřeba. Ke každému tématu je k dispozici spousta příkladů k procvičení. Jsou přehledné a výborné.Kurs bych doporučila každému, kdo chce kvalitně vykonávat práci účetního. Ve skupince je navíc malý počet posluchačů, což je velmi pozitivní."

"Váhala jsem, zda kurz navštívit, ale mohu říct, že jsem opravdu ráda, že jsem tu možnost dostala a zúčastnila se. Konečně jsem pochopila účetnictví do detailů a věřím, že díky tomu budu mít větší šanci uplatnit se po rodičovské dovlené na truhu práce. Lektorka mě velmi mile překvapila. Umí vše velmi srozumitelnou a lidskou formou vysvětlit. je velmi trpělivá a ochotná odpovědět i několikrát na jedny a samé dotazy :-). Je to profesionálka každým coulem! Školící materiály jsou velmi přehledně a srozumitelně napsané. Stačilo udělat si několik poznámek a člověk většinou ihned pochopil o co jde."

"Kurz splnil očakávania, naučila som sa nové veci a veľká časť vedomostí získaných na strednej škole mi teraz dávajú väčší zmysel. Veľmi oceňujem účtovanie podľa reálnych dokladov. Pani lektorka je veľmi príjemná a sympatická osoba, preberané učivo podáva zrozumiteľne a ochotne vysvetlí látku i niekoľkokrát. Materiály sú spracované prehľadne a zrozumiteľne, vhodné ako pre začiatočníkov, tak i pre pokročilých. Témy na seba naväzovali a preberaná látka sa z nich dobre učila."

Pořadatel

Kurzy Sprint s.r.o.
Kurzy Sprint s.r.o.

Místo a termíny

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec

30. 10. – 7. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 15 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

U libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha

6. 11. – 7. 12. 2017
zdarma od Úřadu práce nebo 15 000 Kč s DPH
Chci tento termín
Upřesnění ceny: dopolední kurz (od 8:30 do 13:40h)

Nezávazná objednávka