Skočit na navigaci

Encyklopedie profesí: Soudce

Alternativní názvy a podobné pozice

Judge

Popis pozice

Soudce rozhoduje právní spory. Při svém rozhodování je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

V soudních řízeních je oprávněn a povinen nezávisle rozhodovat. Jako zákonný soudce sám nebo jako člen soudního senátu nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje také o vině a trestu v trestních věcech. K výkonu povolání je kromě vysokoškolského vzdělání potřeba i justiční zkouška.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program

Aktuální nabídka práce na pozici Soudce:

 
 

 

© 1996-2014 LMC s.r.o., všechna práva vyhrazena