Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Odhadce

Popis pozice

Odhadce je zaměřen na určitou odbornou oblast, ve které posuzuje předměty z hlediska jejich hodnoty. Profesi může provádět jen odborně vyškolený pracovník. Kromě špičkové znalosti posuzované oblasti je totiž nutné ovládat všechny příslušné předpisy, zákony a vyhlášky, cenový vývoj posuzovaných věcí. Posuzování je prováděno na základě vlastního odborného posouzení stavu věci, stáří, platných zákonů, vyhlášek a předpisů a cenového vývoje v posuzované oblasti. Odhadce pracuje v místech uložení posuzovaných předmětů. Může se jednat jak o prostory uvnitř (byty, domy, obchody, garáže atd.), tak o venkovní prostory (pozemky, stavby, geologie, těžba atd.).

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

O

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz