Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Vedoucí provozu

Popis pozice

Vedoucí provozu řídí, organizuje a plánuje provoz. Stará se o řízení a organizaci všech podřízených mistrů. Koordinuje činnost úseku s ostatními úseky společnosti. Má na starost vytváření systémových opatření při spotřebě práce, materiálu, energie a surovin. Stará se o sestavování strategických plánů, vyhodnocuje plnění jednotlivých úkolů a v závislosti na dosažených výsledcích následně hodnotí a odměňuje zaměstnance. Organizuje a motivuje zaměstnance při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program

V

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz