Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Voják

Popis pozice

Kariéra profesionálního vojáka začíná přijetím do služebního poměru vojáka z povolání a nástupem do výcvikového zařízení. Poté následuje samotná služba u vojenského útvaru v hodnosti, která odpovídá funkčnímu zařazení. Voják je služebně zařazován podle dosaženého vzdělání, podle závěrů služebního hodnocení a podle doby výkonu služby v hodnosti. V průběhu služebního poměru vykonává voják službu podle potřeb ozbrojených sil na území státu i v zahraničí.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

V

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz