Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Pracovník audiovize

Popis pozice

Pracovník audiovize vykonává dílčí nebo kompletní činnosti v oblasti umělecké, výrobní, technické, organizační a administrativní při tvorbě filmu nebo pořadu podle příslušných pokynů. Provádí dílčí činnosti při střihové skladbě nebo kompletování filmu a televizního pořadu. Zpracovává grafické části pořadu, barevné typy a modely aktérů filmu podle návrhů výtvarníka a dispozic režiséra filmu. Kontroluje připravenost kreseb před trikovým snímáním, profázuje jednotlivé záběry podle dispozic animátora nebo prokreslovače.

Minimální požadované vzdělání

Bez kvalifikačních požadavků na stupeň a obor vzdělání

P

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz