Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Pracovník vězeňské služby

Popis pozice

Pracovník vězeňské služby zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Dohlíží na ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Pracovníci se podrobněji člení na vězeňskou stráž, justiční stráž, správní službu a pověřené orgány vězeňské služby. Vězeňská stráž střeží, převádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a dalších místech jejich činnosti. Správní služba rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací a další odbornou činnost. Pověřené orgány plní úkoly policejního orgánu v řízení o trestných činech příslušníků vězeňské služby.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

P

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Buďte první, komu poradíme!

  • Připravíme vás na snadnou změnu práce
  • Naučíme vás triky, jak zapůsobit u pohovoru
  • Ptejte se ZDARMA našich právníků
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami Prace.cz