Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Školník

Alternativní názvy a podobné pozice

Správce objektu, janitor

Popis pozice

Školník zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektu školy a přilehlých prostorách. Dohlíží na úklidové činnosti spojené s udržováním čistoty a pořádku, případně pokud jde o menší rozsah, tak je vykonává sám. Na drobné stavební a údržbářské práce najímá odborné pracovníky, případně tyto práce také provádí sám. Dále dohlíží na bezpečnostní opatření, kontroluje dodržování domovního řádu a dalších předpisů. Podle dohodnutých pravidel zajišťuje odemykání a zamykání celého objektu, případně spolupracuje a koordinuje své kroky s bezpečnostní službou. Obsluhuje vytápění včetně manipulace s palivy, objednává revize, údržbové a opravářské práce u odborných firem a následně přebírá jejich výsledky.

Minimální požadované vzdělání

Střední vzdělání s výučním listem

S

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz