Prace.cz  >  Poradna  >  Encyklopedie profesí: Soudce

Alternativní názvy a podobné pozice

Judge

Popis pozice

Soudce rozhoduje právní spory. Při svém rozhodování je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu. V soudních řízeních je oprávněn a povinen nezávisle rozhodovat. Jako zákonný soudce sám nebo jako člen soudního senátu nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje také o vině a trestu v trestních věcech. K výkonu povolání je kromě vysokoškolského vzdělání potřeba i justiční zkouška.

Minimální požadované vzdělání

Magisterský studijní program

S

Další profese

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz