Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > 9 citlivých údajů, které po vás firma (ne)smí chtít

Tipy a články: 9 citlivých údajů, které po vás firma (ne)smí chtít

Hledání práce znamená také poskytovat firmám určité osobní údaje: jméno, adresu, rodné číslo, číslo občanky a řidičáku, kopii maturitního vysvědčení… Ale opravdu mají zaměstnavatelé na to všechno nárok? Na co si uchazeči mají dát pozor? Následující článek vznikl ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů.

14. 1. 2015


Rozsah informací, které firmy mohou sbírat o uchazečích a zaměstnancích, by měl vždy odpovídat pracovní pozici nebo souviset s uzavřením pracovní smlouvy. Jestliže zaměstnavatel není schopen zdůvodnit, proč nějakou informaci potřebuje, je to vždy důvod k opatrnosti.

Osobní údaje: co firmy mohou chtít a co už ne?

1. Adresa trvalého pobytu: ano

Adresu (spolu s dalšími kontaktními údaji) byste do životopisu uvést měli. Jedná se o důležitý kontaktní údaj, který je pro výběrové řízení nezbytný.

2. Rodné číslo: ano, ale…

Rodné číslo uchazeč nemusí uvádět v životopise, ani na pohovoru nebo v assessment centru. Jiná situace nastává, když jej vyberou a má do firmy skutečně nastoupit.

Rodné číslo nemusí být uvedeno v pracovní smlouvě, ale v takovém případě je nový zaměstnanec povinen zaměstnavateli jiným způsobem sdělit své rodné číslo, které je nezbytné pro další činnosti zaměstnavatele – například pro oblast placení daní či záloh na zdravotní a sociální pojištění. Rodné číslo svého dítěte zaměstnavateli sdělte pouze v případě, že chcete uplatnit daňové zvýhodnění.

3. Číslo občanského průkazu: ano, ale…

V životopise ani během výběrového řízení číslo občanky uvádět nemusíte. Tento osobní údaj může být pro zaměstnavatele důležitý až v případě, že vás chce skutečně zaměstnat a schyluje se k podpisu pracovní smlouvy.

4. Číslo řidičského průkazu: ano, ale…

Je to stejné jako u občanky: v průběhu výběrového řízení tento údaj nesdělujte. Pokud však budete v rámci nové práce řídit auto, zaměstnavatel může číslo vašeho řidičského průkazu evidovat, například kvůli povinnému školení řidičů.

5. Název zdravotní pojišťovny: ano, ale…

Také tento údaj se zaměstnavateli sděluje až v den podpisu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel potřebuje vědět, u které zdravotní pojišťovny jste, protože musí nahlásit váš nástup do zaměstnání.

6. Výpis z rejstříku trestů: ano, ale…

Výpis z rejstříku trestů může firma požadovat, pokud je informace o bezúhonnosti uchazeče nutná pro výkon daného zaměstnání. Nemělo by však docházet k nadbytečnému požadování čistého výpisu z rejstříku trestů u pozic, pro které to není objektivně nutné.

7. Kopie maturitního vysvědčení či diplomu: ano, ale…

Jestliže je podmínkou pro přijetí do zaměstnání dosažení středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání, je požadavek zaměstnavatele na to, aby uchazeč tuto skutečnost doložil kopií maturitního vysvědčení či příslušného diplomu, oprávněný. V případě, kdy uchazeč není přijat, je zaměstnavatel povinen kopii diplomu, stejně jako ostatní poskytnuté dokumenty zlikvidovat, nebo je může uchazeči vrátit. Ledaže by uchazeč souhlasil s uchováním svých údajů pro další nabídky práce v budoucnu.

8. Informace o majetkových poměrech: ne, ale…

Máte auto? Dům? Chatu? Jsou údaje, které uchazeč o zaměstnání obecně není povinen uvádět. Pokud však zaměstnavatel při vzniku pracovního poměru zdůvodní, k jakému účelu danou informaci potřebuje, může tento údaj požadovat. A to například tehdy, pokud počítá s tím, že zaměstnanec bude k práci využívat vlastní věci (například bude pracovat na svém počítači, jezdit na služební cesty soukromým autem a podobně.)

9. Informace o sexuální orientaci, víře: ne

Shromažďování údajů o původu člověka, o sexuální orientaci, náboženském vyznání, členství v církvi či o členství v politické straně nebo odborech je zaměstnavateli výslovně zakázáno zákoníkem práce a zákonem o zaměstnanosti, protože takovéto informace nemají žádnou souvislost s vykonávanou prací či s uzavřením smlouvy.

Prace.cz

Kam dál?

Pracovní smlouva: co si ohlídat před podpisem

Zakázané otázky na pohovoru: když zalžete, nic vám nehrozí

Jak si zařídit výpis z rejstříku trestů

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz