Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Jak je to s příplatky za práci přesčas?

Tipy a články: Jak je to s příplatky za práci přesčas?

Co se rozumí prací přesčas, jaká za ni náleží odměna a kolik hodin ročně nejvýš lze odpracovat na přesčasech za rok? Připravili jsme pro vás základní přehled, abyste v době prázdnin, kdy si kolegové berou dovolenou a ostatní musí vzít často práci za ně, věděli, na co máte nárok.

Práci přesčas by měl zaměstnavatel nařizovat jen výjimečně a z vážných provozních důvodů. Jedná se o práci konanou na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu nebo nad rámec rozvrhu pracovních směn.

Za práci přesčas náleží zaměstnanci mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Má-li tedy někdo průměrný výdělek 200 korun za hodinu, náleží mu za přesčasovou hodinu odměna 250 korun.

Práce přesčas nesmí u zaměstnance přesáhnout více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Práci přesčas nad tento rozsah může zaměstnavatel zadat jen na základě dohody se zaměstnancem. Do uvedeného ročního limitu se nepočítají přesčasy, za které dostal zaměstnanec náhradní volno, viz níže.

Místo příplatku náhradní volno

Zaměstnavatel se může se zaměstnancem místo na příplatku dohodnout na poskytnutí náhradního volna, a to v rozsahu práce konané přesčas. Pak za jednu odpracovanou hodinu práce přesčas dostane zaměstnanec jednu hodinu volna.

Toto náhradní volno musí být poskytnuto do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce přesčas či v jinak dohodnuté době. Nestane-li se, přísluší zaměstnanci příplatek.

O mzdu za vykonanou práci v době přesčasu zaměstnanec nepřijde, náhradní volno má za nevyplacený přesčasový příspěvek.

Jestliže zaměstnanec s náhradním volnem za přesčasy nesouhlasí, může to odmítnout a trvat na vyplacení příplatku.

Nad 150 hodin leda po dohodě

Práci přesčas nad rozsah 150 hodin může zaměstnavatel zadávat jen po dohodě se zaměstnancem. I tak ale práce přesčas nesmí přesáhnout osm hodin týdně, ačkoliv v tomto případě limit neplatí pro každý týden zvlášť, ale počítá se jako průměr za určité období.

To může trvat nejvýš 26 po sobě jdoucích týdnů (jen v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit na 52 týdnů). Za celý rok tedy nesmí přesčasová práce překročit dohromady 358, (resp. 416 hodin). Ani do tohoto limitu se nezapočítávají přesčasy, za něž bylo poskytnuto náhradní volno.

Pozor: Ne každý čas strávený v práci mimo běžnou pracovní dobu je prací přesčas. Jestliže si například mimo stanovenou týdenní pracovní dobu napracováváte volno, které jste dostali na vlastní žádost, o práci přesčas se nejedná.

Když jsou přesčasy „ve smlouvě“

Je však také možné, že mzda sjednaná v pracovní smlouvě zahrnuje rovnou i odměnu za práci přesčas. Na to je třeba si dát při uzavírání smlouvy pozor. Protože v tom případě může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, aby pracoval přesčas bez nároku na příplatek nebo náhradní volno.

Ani rozsah práce přesčas sjednané ve smlouvě však nesmí přesáhnout 150 hodin za kalendářní rok. Tento limit lze překročit jen se souhlasem zaměstnance.

Jestliže je po dohodě překročen, náleží zaměstnanci za tyto přesčasové hodiny odměna navýšená nejméně o 25 % nebo náhradní volno.

Neproplácejí vám práci přesčas, ani za ni nedávají náhradní volno? Podívejte se po jiném místě. Na Prace.cz nejdete obrovské množství nabídek.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz