Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > Chci podat výpověď. Jak na to?

Tipy a články: Chci podat výpověď. Jak na to?

Chcete dát v práci výpověď, ale nevíte, jak přesně postupovat? Poradíme vám, co si ohlídat, jak napsat platnou výpověď i co udělat, když chcete v práci skončit před uplynutím výpovědní lhůty. 

Jak napsat a předat výpověď

Nestačí, když to šéfovi řeknete nebo mu zavoláte. Výpověď musí být vždycky písemně. Můžete ji osobně předat šéfovi nebo nechat na podatelně, ale vždy si jeden výtisk nechte potvrdit podpisem s datem převzetí. Pokud ji budete posílat poštou, pošlete ji doporučeně s dodejkou. Mít potvrzené a doložitelné datum převzetí je důležité, protože výpovědní lhůta začne běžet až v okamžiku, kdy si zaměstnavatel výpověď převezme. Podle zákona je u nás dvouměsíční výpovědní lhůta a začíná platit vždy až od prvního dne následujícího měsíce.

Nenechávejte podání výpovědi na poslední den v měsíci. Třeba váš nadřízený nepřijde zrovna do práce. Pak byste museli vymýšlet jiný způsob, jak výpověď doručit.

Příklad: Výpověď podáte 3. srpna. Výpovědní doba vám začne běžet od 1. září a doběhne 31. října. Do nové práce můžete nastoupit až 1. listopadu.

Ohlídejte si údaje, které musíte ve výpovědi uvést

Výpověď můžete podat bez udání důvodu. Nemusíte se rozepisovat o tom, proč chcete v práci skončit. Povinných je jen pár informací:

  • identifikační údaje zaměstnavatele (název, sídlo, IČ)
  • údaje o vás (jméno a příjmení, datum narození, bydliště)
  • text výpovědi s uvedením dne uzavření pracovní smlouvy, kterou chcete ukončit
  • den, od kterého začíná plynout výpovědní doba
  • datum a váš podpis

Co dělat, když potřebujete skončit před uplynutím výpovědní lhůty

Když se se zaměstnavatelem domluvíte, že skončíte dříve, můžete v práci skončit třeba ze dne na den. V tomto případě však nebudete dávat výpověď, ale pracovní poměr ukončíte dohodou. Tu je potřeba opět napsat písemně a uvést v ní den ukončení, na kterém jste se dohodli.

Zaměstnavatel však s vaším návrhem nemusí souhlasit a může trvat na dodržení výpovědní lhůty. V tomto případě je zákon na jeho straně a vy můžete v práci skončit až po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty. Pokud s vámi počítají v nové práci, zkuste se s nimi domluvit, jestli na vás nepočkají. Není totiž řešením přestat chodit do práce. Zaměstnavatel by po vás mohl soudně vymáhat náklady, které mu v souvislosti s vaším nedovoleným odchodem vznikly.

Prodlouží nemocenská výpovědní lhůtu?

Pokud jste podali výpověď vy, nemá nemoc na délku výpovědní doby vliv. Jakmile uplyne dvouměsíční výpovědní lhůta, váš pracovní poměr skončí, ať už jste zdraví, nebo nemocní.

Kdy je možné okamžité zrušení pracovního poměru

Jen ve výjimečných situacích, které popisuje zákon:

  • Zaměstnavatel vám dluží mzdu nebo její část déle než 15 dní po splatnosti.

Když tato situace nastane, můžete po uplynutí nejzazšího termínu pro výplatu napsat okamžitou výpověď.

Příklad: Mzdu za červenec musíte mít zaplacenou nejpozději do konce srpna. Když své peníze do té doby nedostanete, má zaměstnavatel ještě 15 dní na zaplacení. Pokud výplatu nebudete mít na účtu 16. září, máte právo na okamžitou výpověď.

  • Máte posudek od závodního lékaře, že nemůžete svou práci dále vykonávat.

Zaměstnavatel bude mít 15 dní, aby vám našel ve firmě jiné místo, které vám bude po zdravotní stránce vyhovovat. Jestliže takové místo nemá nebo vám ho nenabídne, můžete po uplynutí 15tidenní lhůty podat okamžitou výpověď.

 

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz