Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > 5 kroků ke zlepšení angličtiny

Tipy a články: 5 kroků ke zlepšení angličtiny

Jestliže se chceme zlepšit v angličtině, měli bychom do svých každodenních životů začlenit určité činnosti, které nás s tímto jazykem udrží v pravidelném spojení. Tvrdí to alespoň Piyush Bhatia, zakladatel a ředitel vzdělávacího institutu BM English Speaking Institute v indické Mumbai. V článku shrnuje pět doporučení ze své praxe s výukou angličtiny, komunikačních a prezentačních dovedností v angličtině pro manažery a další vedoucí pracovníky. Základem úspěchu je podle něho neustálé opakování.
Čtěte nahlas
Číst nahlas je prospěšné hned ze tří důvodů. Zaprvé při tom čteme gramaticky správný jazyk, zadruhé posloucháme gramaticky správný jazyk a zatřetí tím rozšiřujeme svou slovní zásobu. Zkuste si číst anglické texty 20 minut denně.
Cvičte před zrcadlem
Postavte se před zrcadlo a zkuste si mluvit sami se sebou. Nejen, že si tím procvičíte jazyk, ale také získáte větší sebedůvěru. Toto cvičení opakujte každý den po dobu 10 minut.
Mluvte s ostatními lidmi
Snažte se každý den komunikovat v angličtině se svými blízkými, případně dalšími lidmi ze svého okolí.
Přemýšlejte v angličtině
Řada lidí nedokáže mluvit plynně cizím jazykem, protože je omezuje přemýšlení v jejich mateřském jazyce. Proto je třeba cíleně se tohoto zvyku zbavovat – nepřekládat si slovo od slova do původního jazyka. Učte se přemýšlet v krátkých a jednoduchých větách, jejichž prostřednictvím si v duchu budete popisovat věci a dění kolem sebe.
Kupte si mluvnici
Ve vaší knihovně ani při praktickém studiu by neměla chybět publikace shrnující gramatická pravidla angličtiny. Pravidelně si zpracovávejte gramatická cvičení, abyste si tato pravidla osvojili.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz