Prace.cz  >  Poradna  > Tipy a články  > 88 % lidí bez zaměstnání uvažuje o rekvalifikaci

Tipy a články: 88 % lidí bez zaměstnání uvažuje o rekvalifikaci

Rekvalifikace může výrazně pomoci při hledání nového místa. Dle ankety na Prace.cz je o tom přesvědčeno téměř devět z deseti. Téměř třetina odpovídajících je ochotna rekvalifikovat se i na nižší úrovni vzdělání, než které dosud dosáhli. Výsledky šetření korespondují s rostoucím tlakem na pracovním trhu. V některých oborech na jednu pozici již nyní připadá v průměru více než 40 uchazečů, nelichotivý primát drží administrativa se 70 uchazeči na každé pracovní místo.
Většina lidí, kteří v současnosti hledají práci, je pro její získání ochotna podstoupit rekvalifikaci. Plných 59,2 % z 1151 účastníků ankety na portálu Prace.cz by přijala rekvalifikaci na stejné nebo vyšší úrovni vzděláváni, než jaké dosud dosáhli. Dalších 28,5 % odpovídajících připouští při rekvalifikaci i nižší úroveň vzdělání. Pouze 6,7 % lidí vyjádřilo přesvědčení, že práci budou i nadále hledat jen ve své stávající profesi. Pro zbylých 5,6 % není toto téma v současnosti vůbec aktuální.
„Vysoká míra ochoty rekvalifikovat se je rys, který přispívá pružnosti na trhu práce. Klíčová je přitom volba vhodného oboru i konkrétní profese. Na českém trhu je totiž dlouhodobě jistá nerovnováha. Zatímco například v administrativě lidé uplatnění získávají jen s velkými obtížemi, u řady technických specializací mají firmy o kvalifikované zaměstnance i v současných podmínkách nouzi,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která portál Prace.cz provozuje.
Zajímavá je také skutečnost, že poměrně velká část uchazečů o práci je ochotná při rekvalifikaci přijmout i nižší úroveň vzdělání, než jaké dosud dosáhli. Svědčí to o skutečnosti, že hledají opravdu praktické dovednosti. Při snaze získat v nové profesi uplatnění je však klíčové přesvědčit zaměstnavatele o tom, že danou práci chce uchazeč opravdu vykonávat i v delším časovém horizontu. „Určité riziko může v takové situaci plynout z nevhodně sestaveného životopisu. Budoucí zaměstnavatel může nabýt dojmu, že uchazeč je na práci, o níž se uchází, příliš kvalifikovaný, a jeho perspektiva na dané pracovní pozici tudíž není příliš velká. Dá se tomu však předejít,“ doplňuje Dombrovský.

 

Pomůžeme vám i příště. Nechte si posílat rady pravidelně.

Za účelem zasílání rad a článků budou provozovatel portálu Prace.cz, společnost LMC a další společnosti z jeho obchodní skupiny, jakožto společní správci uchovávat Vámi zadaný e‑mail. Zobrazit více | Podmínky používání Prace.cz